rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Dec. 03
  • 09:21

Novi Pravilnik o garancijama putovanja, depozitima i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja

20.10.2020

Na osnovu člana 61. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“, br. 17/19) i člana 17. stav 4. i člana 24. stav 2. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), ministar trgovine, turizma i telekomunikacija doneo je Pravilnik o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja („Sl. glasnik RS“, br. 124/20 od 16.10.2020. god.), koji je na snazi od 17. oktobra 2020. god.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrsta, visina, uslovi garancije putovanja, visina depozita u zavisnosti od kategorije licence, način aktiviranja, namena sredstava, kao i drugi uslovi koje mora da ispuni organizator putovanja.

Napominjemo, danom početka primene ovog novog pravilnika, tj. 17.10.2020. god. prestao je da važi Pravilnik o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja („Sl. glasnik RS“, br. 81/19).

Ovaj pravilnik se nalazi na našim elektronskim priručnicima CD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce, kao i na CD-u koji prati naš Priručnik „Pravilno poslovanje specifičnih delatnosti“, u kojem pored ostalog, možete pronaći stručna objašnjenja i o poslovanju turističke delatnosti. Više o ovom priručniku pogledajte klikom na ovaj link.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.