Novi Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja KJS i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor

14.02.2023

 

Na osnovu člana 96. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/1 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – dr. zakon i 138/22), ministar finansija doneo je novi Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor („Sl. glasnik RS“, br. 11/23 od 10.2.2023. god.), koji je u primeni od 11. februara 2023. god.

Ovaj novi Pravilnik je već dostupan svim našim korisnicima portala:  PripremaZavrsnogRacuna.rs -  u delu: Budžetski korisnici.

Takođe, o ovom Pravilniku pišemo i u WEB izdanju časopisa "Računovodstvo i porezi", br. 209/2.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2023. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.