rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Jun. 19
  • 23:52

Novi obrazac ZPSE - Zahtev za pristupanje službenoj evidenciji

09.06.2017

 

U vezi sa članom 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/16), Vlada je donela Uredbu o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija („Sl. glasnik RS“, br. 56/17). Uredba je objavljena 07.06.2017. god, a stupila je na snagu narednog dana.

Ovom Uredbom bliže se uređuje način na koji državni organi i organizacije, organi i organizacije pokrajinske autonomije i organi i organizacije jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna preduzeća, posebni organi preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje u upravnom postupku.

Uredbom je propisan i Obrazac ZPSEZahtev za pristupanje službenoj evidenciji.

 

Novu Uredbu i obrazac pripremljen za popunjavanje i štampanje pogledajte na elektronskom priručniku CD za Poslodavce.

  • Kontakt podaci
  • Rezon Media Grup
  • Loznička 2, 11000 Beograd
  • +381 11 244 34 01
  • +381 11 244 91 46
  • info@rezon.rs
  •  

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs