• Aug. 08
  • 15:03

Novi zakoni u cilju razvoja tržišta kapitala i dodatnih izvora za finansiranje privrede

24.12.2021

Ministar finansija, Siniša Mali, predstavio je set ekonomskih zakona koji će doprineti daljem jačanju privrede Srbije i sigurnom poslovanju, a jedan od najznačajnijih sistemskih zakona je Predlog zakona o tržištu kapitala koji se donosi sa ciljem razvoja tržišta kapitala i obezbeđivanja dodatnih izvora finansiranja preduzećima u Srbiji.

Reč je o potpuno novom sistemskom zakonu koji treba da pospeši stvaranje transparentnog, efikasnog i sigurnog tržišta kapitala, što će doprineti daljem privlačenju investitora, atraktivnosti domaćeg tržišta, većoj pravnoj sigurnosti i stabilnosti finansijskog tržišta.

„Treba da imamo jako i čvrsto tržište kapitala sa jakim institucijama koje garantuju sigurnost ulaganja, a sa druge strane da privreda ima na raspolaganju još veći broj instrumenta kojima može da finansira svoj rast i da na tržistu kapitala dođu do novca za kupovinu opreme i otvaranje novih postrojenja“, rekao je Mali obraćajući se poslanicima u Narodnoj skupštini.

Prema njegovim rečima, predlogom zakona je propisano dodatno jačanje institucija koje regulišu tržište kapitala - prvenstveno Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra HOV, a usklađuje se i sa evropskim standardima, a takođe, ovim zakonom se stvaraju preduslovi da se povežemo sa Juroklirom (Euroclear) koji je najvažniji sistem na osnovu kojeg se trguje i kupuju hartije od vrednosti kad je u pitanju država. Naglasio je da je zakon usklađen sa standardima MiFid II, EU normativima, što traže i investitori kako bi u većem broju došli u našu zemlji i investirali u HOV, ali i direktno u privredu.

 

Ministar je predstavio i izmene Zakona o elektronskom faktirisanju. Kako je naglasio, najvažnija izmena se odnosi na propisivanje novog roka za prelazak na novi sistem e-faktura.

 

Izmenama je predloženo da se privredi i javnom sektoru, zbog potrebe prilagođavanja novom sistemu elektronskih faktura, omogući prelazni rok do kraja aprila 2022. god. da se korisnici prilagode da izdaju i primaju elektronske fakture.

„Ono što ovaj zakon definiše je obaveza javnog subjekta da primi i čuva e-fakturu i da izdaje elektronsku fakturu drugom subjeku javnog sektora. Taj rok se sa 1. janura pomera na 1. maj 2022. god. Svi ostali rokovi ostaju kako su definisani u prethodnom zakonu“, naveo je Mali.

Uspostavljanjem ovog sistema stvaraju se uslovi da se povraćaj PDV vrši u istom danu ako se poklope ulazna i izlazna faktura, što doprinosi likvidnosti privrede.

 

Kada je reč o e-fiskalizaciji, ministar je rekao da je do sada oko 50.000 privrednih subjekata primilo subvencije iz budžeta Srbije za subvencionisanje fiskalnih uređaja, za šta je iz budžeta potrošeno oko 1,5 milijardi dinara. Takođe, u ovom trenutku postoji više od 50 sertifikovanih uređaja na tržištu, koji su na raspolaganju privredi.

 

Govoreći o Predlogu zakona o izmeni i dopuni zakona o utvđrivanju druge garantne šeme kao mere dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije Kovida 19, ministar je naveo da se ovim izmenama omogućava da preduzeća iz oblasti saobraćaja, ugostiteljstva i turizma, nastave da uzimaju kredite od banaka pod povoljnim uslovima i uz garanciju države.

Izmenama je omogućeno da firme koje dolaze iz delatnosti kao što su putnički transport, ugostiteljstvo, hotelijerstvo, turističke agencije, budu izuzete iz ograničenja u ukupnom iznosu kredita za koje bi garantovala R.Srbija, pod uslovom da su prethodno, prevremeno i u celosti, izmirili obaveze po kreditima odobrenim u skladu sa prvom garantnom šemom.

„Velika vest za njih i mogućnost da ukoliko su već vratili novac koji su uzeli da imaju pravo da pod istim uslovima uzmu novac ponovo“, dodao je Mali.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.