rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Jun. 19
  • 23:46

Novine u pravilnicima u vezi sa PDV, u primeni od 01.04.2017. god.

05.04.2017

 

Ministar finansija je, na osnovu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04,... i 108/16 – u daljem tekstu: Zakon), krajem marta doneo 3 nova pravilnika u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga, kao i izmene pravilnika u vezi sa poreskim oslobođenjima kod PDV, a svi su objavljeni u „Sl. glasniku RS“, br. 21/17 od 10.3.2017. god.

Podsećamo, počev od 1. aprila 2017. god. primenjuje se izmenjeni član 12. Zakona („Sl. glasnik RS”, br. 108/16), koji uređuje mesto prometa usluga...

 

Ceo tekst pročitajte u najnovijem aprilskom broju časopisa Računovodstvo i porezi.

Nove Pravilnike kao i prečišćene tekstove Pravilnika i Zakona pogledajte na elektronskom priručniku CD za Poslodavce.

 

 

  • Kontakt podaci
  • Rezon Media Grup
  • Loznička 2, 11000 Beograd
  • +381 11 244 34 01
  • +381 11 244 91 46
  • info@rezon.rs
  •  

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs