• Jan. 28
 • 00:22

Objavljena Odluka o visini minimalne cene rada za 2023. godinu

15.09.2022

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17 i 95/18-aut.tumač.) i člana 17. stav 1. i čl. 43. st. 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05-ispr., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US, 44/14 i 30/18-dr.zak.), Vlada RS donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2023. godine, koja je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 105/22 od 14.9.2022. god.

Ovom odlukom, utvrđeno je da minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar–decembar 2023. godine iznosi 230,00 dinara („neto“), po radnom času.

 

Pročitajte više na ovu temu u tekstu (kliknite na plavi link):

U 2023. god. minimalna zarada iznosiće 40.020 din., cena rada po času 230 din.

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 • Instagram
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.