Objavljene Izmene Pravilnika o PDV i drugi podzakonski akti

07.11.2023

U „Sl. glasniku RS“, br. 96/23 (od 2.11.2023. god.), objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost, koji će se primenjivati počev od 1. januara 2024. god.

 

Takođe, u „Sl. glasniku RS“, br. 96/23 (od 2.11.2023. god.), pored ostalog, objavljeni su i:

- Uputstvo o izmeni Uputstva za korišćenje Portala javnih nabavki;

*u vezi sa građevinarstvom:

- Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem;

- Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata;

- Pravilnik o izmenama Pravilnika o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji;

- Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige;

* za škole:

- Pravilnik o standardima kompetencija sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja;

- Pravilnik o polaganju ispita za licencu za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja;

- Akcioni plan za period od 2023. do 2026. godine za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine;

- i drugi podzakonski akti.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.