Objavljene izmene i dopune Zakona o budžetu R.Srbije za 2023. godinu

13.09.2023

Narodna skupština Republike Srbije, na sednici Petog vanrednog zasedanja u Trinaestom sazivu, 6. septembra 2023. god., donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 75/23 (od 6.9.2023. god.), a koji je stupio na snagu 7. septembra 2023. god.

 

Ovim su u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 138/22), izmenjeni članovi od 1-8. (opšti prihodi i primanja, potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita, garancije republike, projektni i programski zajmovi, stanje javnog duga, itd.) kao i članovi 9. i 10. ovog zakona.

 

Na ovom mestu ukazujemo na novine u članovima 9. i 10. Zakona, i to:

 

- u članu 9. Zakona, posle stava 3. dodat stav 4, koji glasi:

 

„Pored povećanja plata iz stava 1. ovog člana, za zaposlene u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, ustanovama učeničkog i studentskog standarda i predškolskim ustanovama, za negovateljice u ustanovama socijalne zaštite i medicinske tehničare i stomatološke tehničare, osim za zaposlene u vojnozdravstvenim ustanovama, plate će se uvećati za 5,5% počev od plate za septembar 2023. godine.“;

 

- u članu 10. stav 1. Zakona, kojim je utvrđeno da se, na osnovu člana 9. ovog zakona i čl. 8. i 41. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 63/06-ispravka, 115/06-ispravka, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14, 95/18 i 14/22), ovim zakonom utvrđuje osnovica za obračun i isplatu plata, posle alineje 4. dodata je nova alineja 5, koja glasi:

 

„– za medicinske tehničare i stomatološke tehničare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija utvrđuje se, počev od plate za januar 2023. godine, osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 29.389,14 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a od plate za septembar 2023. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 31.005,54 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;“

 

- ostale alineje u ovom stavu su usklađene sa novododatom alinejom.

 

 

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.