• Aug. 08
  • 14:05

Objavljene najniže i najviše osnovice doprinosa za 2022. godinu

30.12.2021

U „Sl. glasniku RS“, br. 127/21 od 24.12.2021. god., pored ostalog, objavljeni su:

- Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;

- Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2022. godinu;

- Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;

- Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2022. godinu.

 

 Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-dr.zak., 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 i 118/21), ministar finansija objavio je Iznos najniže mesečne osnovice na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, koji iznosi 30.880 dinara, a primenjuje se počev od 1. januara 2022. godine.

 

 Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za 2022. godinu

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04,… i 118/21), ministar finansija objavio je Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za 2022. godinu.

Prema ovom aktu, najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike, za 2022. godinu iznosi 30.880 din.

 

 Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04,… i 118/21), ministar finansija objavio je Iznos najviše mesečne osnovice na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, koji iznosi 441.140 din. a primenjuje se počev od 1. januara 2022. god.

 

 Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04,… i 118/21), ministar finansija objavio je Najvišu godišnju osnovicu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2022. godinu koja iznosi 5.293.680 din.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.