Objavljeno 34 izmena i dopuna, kao i novih zakona, a neki su već u primeni

30.10.2023

U „Sl. glasniku RS“, br. 92/2023 od 27.10.2023. god., objavljeni su:

 

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju - u primeni od 1.1.2024. god., osim pojedinih odredaba koje će biti u primeni nakon 31.8.2024. god.;

- Zakon o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu – na snazi od 28.10.2023. god.;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu – na snazi od 28.10.2023. god.;

- Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama na snazi od 28.10.2023. god. osim pojedinih odredaba koje će biti u primeni od 1. januara, odnosno 1. februara 2024. god.;

- Zakon o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana – u primeni od 1.1.2024. god.;

- Zakon o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje– u primeni od 1.1.2024. god.;

- Zakon o izmeni Zakona o porezima na imovinu – u primeni od 1.1.2024. god.;

- Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara u primeni od 1.3.2024. god.;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja:

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;

- Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva;

- Autentično tumačenje odredbe člana 243. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 25/1);

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova;

- Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027;

- Zakon o javnom informisanju i medijima;

- Zakon o elektronskim medijima;

- Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima;

- Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

- Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku;

- Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije”, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovljivih izvora energije u Srbiji (APRES), Faza I);

- Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB Komercijalne banke AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca;

- Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu;

- Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniSredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu;

- Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo” Beograd.

 

O najvažnijim zakonima sa navedenog spiska pisaćemo u našim stručnim publikacijama - časopisima.

Saznajte više o našim časopisima klikom na plavi link.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.