rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • May. 26
  • 14:26

Obračunski iznos prosečne godišnje zarade iz čl. 63a Zakona o PIO

13.05.2019

Na osnovu člana 63a st. 1, 2. i 5. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/03, 64/04–US, 84/04–dr.zak., 85/05, 101/05–dr.zak., 63/06–US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 i 73/18 – u daljem tekstu: Zakon o PIO) i člana 25. Statuta Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 31/08, 37/08–ispr. i 140/14), direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (dalje: RF PIO) doneo je Rešenje o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u aprilu 2019. godine, koje je objavljeno u „Sl. glasniku RS“, br. 33/19 od 10.5.2019. god. (dalje: Rešenje).

 Ovim Rešenjem utvrđeno je da obračunski iznos prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u aprilu 2019. godine iznosi 885.804 dinara.

PODSEĆAMO:

Visina prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja utvrđuje se u skladu sa članovima 61-79. Zakona o PIO.

Tako, visina starosne i invalidske penzije određuje se tako što se lični bodovi pomnože sa vrednošću opšteg boda na dan ostvarivanja prava. Lični bodovi osiguranika utvrđuju se množenjem ličnog koeficijenta osiguranika i njegovog penzijskog staža.

Članom 63. Zakona o PIO, propisano je da godišnji lični koeficijent predstavlja odnos ukupne zarade osiguranika, odnosno osnovice osiguranja počev od 1.1.1970. god. za svaku kalendarsku godinu i prosečne godišnje zarade u Republici za istu kalendarsku godinu.

Ako su zarade, odnosno osnovice osiguranja unete u matičnu evidenciju u neto iznosu dovode se u odnos sa prosečnom neto zaradom zaposlenih u R.Srbiji, a ako su unete u matičnu evidenciju u bruto iznosu dovode se u odnos sa prosečnom bruto zaradom zaposlenih u R.Srbiji.

Godišnji lični koeficijent u smislu iznad navedenog (st. 1. i 2. ovog člana) iznosi jedan kada je zarada, osnovica osiguranja, odnosno ugovorena naknada u kalendarskoj godini, jednaka prosečnoj zaradi zaposlenih u R.Srbiji u toj kalendarskoj godini.

Godišnji lični koeficijent predstavlja odnos ukupne zarade, osnovice osiguranja i visine ugovorene naknade osiguranika, za svaku kalendarsku godinu i prosečne godišnje zarade u R.Srbiji za istu kalendarsku godinu.

Pri određivanju godišnjeg ličnog koeficijenta uzimaju se zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja, kao i ugovorene naknade koje su služile za obračunavanje i plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, na koje je plaćen doprinos i koje su utvrđene u matičnoj evidenciji.

Godišnji lični koeficijent može iznositi najviše pet.

Podatak o prosečnoj godišnjoj neto zaradi u R.Srbiji odnosno prosečnoj godišnjoj bruto zaradi u R.Srbiji iz stavova 1. do 5. člana 63. Zakona o PIO, objavljuje organ nadležan za poslove statistike.

 

VAŽNO!

Napominjemo, počev od 1.1.2019. god. u primeni je član 63a Zakona o PIO, kojim je propisan izuzetak od člana 63. st. 1. i 3. ovog zakona, i to da: godišnji lični koeficijent za kalendarsku godinu u kojoj se ostvaruje pravo predstavlja odnos ukupne zarade, osnovice osiguranja i visine ugovorene naknade osiguranika, ostvarene za tu kalendarsku godinu i obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za istu kalendarsku godinu – koji za osiguranike koji ostvaruju pravo u aprilu 2019. god. iznosi 885.804 din.

Ovaj obračunski iznos prosečne godišnje zarade izračunava se tako što se prosečna mesečna zarada u R.Srbiji za period od početka kalendarske godine zaključno sa mesecom koji dva meseca prethodi mesecu u kojem osiguranik ostvaruje pravo, pomnoži brojem 12.

Izuzetno od navedenog, obračunski iznos prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u januaru i februaru izračunava se tako što se prosečna mesečna zarada u R.Srbiji za januar te godine pomnoži brojem 12.

Podatak o prosečnoj mesečnoj zaradi u R.Srbiji za period od početka kalendarske godine do kraja svakog meseca u kalendarskoj godini, objavljuje organ nadležan za poslove statistike.

Podatak o obračunskom iznosu prosečne godišnje zarade utvrđuje i objavljuje RF PIO.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.