• Nov. 28
  • 08:27

Od 01. novembra 2021. godine počeo rok za prelazak na novi sistem fiskalizacije

04.11.2021

Lica koja imaju obavezu da vrše evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/04 i 93/12) dužna su da u periodu od 01. novembra 2021. godine do 30. aprila 2022. godine usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o fiskalizaciji i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

 Lica koja nemaju obavezu da vrše evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama i Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13 i 100/14), a nisu oslobođena od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja aktom Vlade u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, dužna su da u periodu od 01. novembra 2021. godine do 30. aprila 2022. godine usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o fiskalizaciji i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

 Obveznik fiskalizacije, koji ima više poslovnih prostora, odnosno poslovnih prostorija, evidentiranje prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja posebno u svakom pojedinačnom poslovnom prostoru, odnosno poslovnoj prostoriji, u periodu od 01. novembra 2021. godine do 30. aprila 2022. godine, može započeti u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, s tim da je dužan da u tim poslovnim prostorima, odnosno poslovnim prostorijama evidentiranje prometa na malo u celosti vrši u skladu sa odredbama Zakona o fiskalizaciji.

 Zakon o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/04 i 93/12), prestaje da važi 01. maja 2022. godine.

 Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora se primenjuje od 01. oktobra 2021. godine, dok se Zakon o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 153/20 i 96/21) primenjuje od 01. novembra 2021. godine.

 Detaljnije informacije o ovim temama možete pronaći u našem priručniku „PDV, FISKALIZACIJA I E-FAKTURE", kao i u novom broju našeg časopisa „Sve inspekcije na dlanu“.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.