rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Sep. 23
 • 10:00

Od 15. septembra 2018. god. u primeni nove Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji su posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti

12.09.2018

Prema saopštenju Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija RS, Sektora tržišne inspekcije (od 07.09.2018. god.), potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić potpisao je nove Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji su posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti.

Posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti, koji su obveznici u smislu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017), koriste Smernice pri izradi i primeni procedura koje se zasnivaju na analizi i proceni rizika, a u cilju uspostavljanja efikasnog sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u R.Srbiji.

Usvajanjem Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, donošenjem Zaključka Vlade 05 broj 021-6784/2018 od 12. jula 2018. godine, utvrđena je obaveza za sve nadzorne državne organe za donošenjem novih smernica za obveznike, koje su usklađene sa novom Procenom rizika od pranja novca i Procenom rizika od finansiranja terorizma.

Smernice za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji vrše delatnost posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, koje se primenjuju od 1.4.2018. god., prestaju da važe danom početka primene ovog, novog, akta. (Nap.Redakcije: tj. 15. septembra 2018. god.)

Nove Smernice stupaju na snagu danom potpisivanja, a primenjuju se osmog dana od dana objavljivanja na web sajtu Ministarstva. (Nap.Redakcije: tj. 15. septembra 2018. god.)

Klikom na plavi link pogledajte Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji su posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti .

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag