Od 19.9.2023. na snazi nova ograničenja visine cena osnovnih životnih namirnica

19.09.2023

Na osnovu člana 39. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/19) i čl. 42. st. 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05,… 44/14 i 30/18-dr.zak.), Vlada RS donela je novu Uredbu o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica („Sl. glasnik RS“, br. 80/23 od 18.9.2023. god.), koja je stupila na snagu 19. septembra 2023. god. i važi do 31. decembra 2023. god.

Kao i prethodnim uredbama ove vrste, i ovom uredbom se, u cilju sprečavanja i otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja, ograničavaju proizvođačke cene i cene u trgovini na veliko i malo osnovnih životnih namirnica, i to na način kako sledi.

 

Trgovci na malo koji prodaju prehrambene proizvode obavezni su da u strukturi dnevne ponude svih vrsta brašna tip T-400 glatko imaju najmanje jednu robnu marku brašna tip T-400 glatko, u pakovanjima do jednog kilograma, uključujući jedan kilogram, čija maksimalna maloprodajna cena ne sme prelaziti 54,99 din. po kilogramu.

Maksimalna proizvođačka cena ovog brašna, ne sme prelaziti 45,00 din. po kilogramu.

 

Trgovci na malo koji prodaju prehrambene proizvode obavezni su da u strukturi dnevne ponude svih vrsta brašna tip T-500, imaju najmanje jednu robnu marku brašna tip T-500 u pakovanjima do jednog kilograma, uključujući jedan kilogram, čija maksimalna maloprodajna cena ne sme prelaziti 49,99 din. po kilogramu.

Maksimalna proizvođačka cena ovog brašna, ne sme prelaziti 40,90 din. po kilogramu.

 

Pri tom, po iznad navednim proizvođačkim cenama za obe vrste brašna (dakle, za tip T-400 glatko – po ceni od 45,00 din./kg, a za tip T-500 – po ceni od 40,90 din./kg) proizvođači moraju isporučivati trgovcima na malo najmanje 50% isporučenih količina na mesečnom nivou u odnosu na isti period prethodne godine.

Maksimalna količina brašna obe vrste (T-400 glatko i tip T-500) koju trgovac na malo može da proda potrošaču u pojedinačnoj kupovini je 5 kilograma (tj. max pet kilograma brašna tip T-400 glatko i pet kilograma brašna tip T-500).

 

PAŽNJA!

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 din. kazniće se za prekršaj pravno lice ako postupa suprotno odredbama ove uredbe. Pri tom, uz ovu novčanu kaznu, pravnom licu se može izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od 6 meseci do jedne godine. Za isti prekršaj kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 din. i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od 6 meseci do jedne godine.

Kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 din. ako postupa suprotno odredbama ove uredbe, a uz to mu se može izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od 6 meseci do jedne godine.

 

Podsećamo, nadzor nad primenom ove uredbe sprovode ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Stupanjem na snagu ove uredbe, dana 19.9.2023. god., prestala je da važi Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica („Službeni glasnik RS“, br. 43/23 i 71/23).

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.