• Sep. 26
 • 03:57

Od 1. jula u primeni su izmenjeni iznosi republičkih administrativnih taksi

07.07.2021

U „Sl. glasniku RS“, br. 62/21 od 17.6.2021. god., objavljeni su Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi, koje je Vlada RS objavila na osnovu člana 28. stav 3. Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/03,…  98/20 i 144/20) i člana 45. st. 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 144/20).

Naime, dinarski iznosi republičkih administrativnih taksi propisanih Zakonom o republičkim administrativnim taksama u delu – Tarifa republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/03, 51/03-ispr., 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-dr.zak., 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-dr.zak., 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-ispr., 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispr., 98/20 i 144/20 – u daljem tekstu: Zakon o RAT), usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena, koji je objavio Republički zavod za statistiku, za period od 1. maja 2020. god. do 30. aprila 2021. god., osim dinarskih iznosa republičkih administrativnih taksi propisanih Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 144/20), koji se usklađuju indeksom potrošačkih cena za period od 1. januara 2021. god. do 30. aprila 2021. god.

Usklađeni dinarski iznosi republičkih administrativnih taksi primenjuju se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja, tj. počev od 1. jula 2021. god.

 

Pored ostalog, počev od 1.7.2021. god., izmenjena je visina republičkih administrativnih taksi, propisanih Zakonom o RAT, za spise i radnje kod Poreske uprave, i to:

 

1) tarifni broj 1

- za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano - 330 din.

 

2) tarifni broj 4

- za zahtev za potvrđivanje rezidentstva, za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja zaključenih između R.Srbije i drugih zemalja:

a) fizičkom licu       - 1.810 din.

b) pravnom licu      - 4.940 din.

 

3) tarifni broj 7

- za žalbu na rešenje Poreske uprave doneto u upravnom postupku      - 2.030 din.

 

4) tarifni broj 9

- za rešenje, ako ovim zahtevom nije drukčije propisano      - 570 din.

 

5) tarifni broj 11

- za uverenje, odnosno potvrdu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano      - 330 din.

 

6) tarifni broj 13

- za prepis akta, odnosno spisa, po polutabaku originala      - 430 din.

 

Na primer:

a) zahtev za izdavanje poreskog uverenja taksira se iznosom od 660 din. (zahtev od 330 din. + uverenje od 330 din.), a

b) zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza taksira se iznosom od 900 din. (zahtev od 330 din. + rešenje od 570 din.).

 

Napominjemo, prečišćeni tekst Zakona o RAT, sa ažuriranom Tarifom taksi koja je u primeni od 1.7.2021. god. nalaze se na našim elektronskim priručnicima, kao što su: CD za Računovođe, CD Komentari poreza i CD za Poslodavce.

Više o ovim proizvodima možete saznati na našem sajtu, u odeljku: Elektronski priručnici.

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 • Instagram
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.