rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Jun. 19
 • 13:13

Od 22. decembra na snazi Uredba o isplatama uvećanja uz penzije

18.12.2018

Na osnovu člana 207a stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/03,... 75/14, 142/14 i 73/18 – u daljem tekstu: Zakon o PIO), Vlada RS donela je Uredbu o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju („Sl. glasnik RS“, br. 98/18 – dalje: Uredba), koja je stupila na snagu 22.12.2018. god.

Ovom uredbom je utvrđeno (u članu 1.) da korisnicima starosne, prevremene starosne, invalidske i porodične penzije čija visina penzije od meseca decembra 2018. god. zaključno sa mesecom novembrom 2019. god. iznosi do 34.003,90 dinara, isplaćuje se novčani iznos kao uvećanje uz penziju.

Korisnicima iz stava 1. ovog člana smatraju se i korisnici prava iz čl. 223. i 225. Zakona o PIO, tj. korisnici prava na privremenu naknadu po osnovu II i III kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti, koji nisu zaposleni; odnosno, korisnici prava po osnovu II i III kategorije invalidnosti, preostale radne sposobnosti, koji su to pravo ostvarili do dana stupanja na snagu ovog zakona, a kojima je nezavisno od njihove volje odnosno bez njihove krivice prestalo svojstvo osiguranika.

Novčani iznos iz stava 1. ovog člana isplaćuje se mesečno uz penziju od meseca decembra 2018. god. zaključno sa mesecom novembrom 2019. god. i posebno se iskazuje.

Novčani iznos kao uvećanje uz penziju korisnicima iz člana 1. ove uredbe čija visina penzije od meseca decembra 2018. god. zaključno sa mesecom novembrom 2019. god. iznosi do 26.643,75 din., obračunava se kao 5% od visine penzije tog korisnika od meseca decembra 2018. god. zaključno sa mesecom novembrom 2019. god. (član 2. Uredbe)

Prema članu 3. Uredbe, novčani iznos kao uvećanje uz penziju korisnicima iz člana 1. Uredbe, čija visina penzije od meseca decembra 2018. god. zaključno sa mesecom novembrom 2019. god. iznosi od 26.643,76 dinara do 34.003,90 dinara, obračunava se kao razlika između iznosa isplaćene, odnosno pripadajuće penzije za septembar 2018. god. uvećane za 5% i iznosa pripadajuće penzije tog korisnika prema Zakonu, od meseca decembra 2018. god. zaključno sa mesecom novembrom 2019. god. Novim korisnicima kojima penzija pripada počev od meseca decembra 2018. god. i nadalje, u iznad navedenom iznosu, novčani iznos kao uvećanje uz penziju obračunava se u visini novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju korisnika koji su pravo na penziju ostvarili zaključno sa 30. septembrom 2018. god., a čija je visina penzije istovetna sa visinom penzije novog korisnika.

Ako penzija za septembar 2018. god. ne pripada za ceo mesec, novčani iznos kao uvećanje uz penziju iz člana 3. Uredbe, obračunava se tako što se ta penzija svodi na iznos penzije za ceo mesec. Novčani iznos kao uvećanje uz penziju iz čl. 2. i 3. Uredbe, pripada u punom iznosu ako se penzija isplaćuje za ceo mesec, a ukoliko se penzija isplaćuje za deo meseca, obračunava se srazmerni deo tog iznosa. Novčani iznosi kao uvećanje uz penziju koji su isplaćeni korisnicima uz penziju od meseca decembra 2018. god. zaključno sa mesecom novembrom 2019. god. smatraju se konačnim. (član 4. Uredbe)

Na novčane iznose iz čl. 2. i 3. Uredbe ne vrši se obračun i plaćanje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje korisnika penzije. (član 5. Uredbe)

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.