rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Jan. 24
  • 00:08

Od 2. januara na snazi Uredba o odlaganju plaćanja poreza i doprinosa usled bolesti COVID-19

05.01.2021

Podsećamo, među poslednjim novinama u Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02,... i 144/20), koje su na snazi od 5.12.2020. god., jeste i dopuna člana 73. ovog zakona (stavom 10.) čime je omogućeno da, izuzetno, u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih pandemijom, višom silom, odnosno drugim vanrednim događajem nastalim u toku kalendarske godine, Vlada RS može, na način i pod uslovima koje ona utvrdi, da odobri odlaganje plaćanja dugovanog poreza, odnosno nedospelih poreskih obaveza.

S tim u vezi, doneta je i Uredba o odlaganju plaćanja poreza i doprinosa zbog posledica nastalih usled pandemije izazvane Korona virusom.

 

Naime, na osnovu člana 73. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02,... 86/19 i 144/20), Vlada RS donela je posebnu Uredbu o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 156/20 od 25.12.2020. god.), koja je na snazi počev od 2. januara 2021. god.

Ovom uredbom bliže se uređuje postupak i način odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi) čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 54/20, 60/20 i 65/20–dr.zak. – u daljem tekstu: Uredba) i Zaključkom Vlade („Sl. glasnik RS“, br. 104/20 i 106/20 – u daljem tekstu: Zaključak).

 

Privrednim subjektima iz čl. 4–7. Uredbe, odnosno iz tač. 1–4. Zaključka, koji su se opredelili za odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa odlaže se plaćanje tih poreskih obaveza na najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate za vreme trajanja odlaganja plaćanja i isto se evidentira u poreskom računovodstvu bez posebnog sprovođenja postupka odlaganja plaćanja, i to:

za porez i doprinose na zarade i naknade zarada, kao i za porez i doprinose na ličnu zaradu preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika, u visini iznosa neplaćene obaveze čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa Uredbom, odnosno Zaključkom,

za akontacije poreza na dobit pravnih lica u visini akontacija poreza na dobit pravnih lica čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa Uredbom, a najviše do visine iznosa neplaćene poreske obaveze koja je obračunata u konačnoj poreskoj prijavi po osnovu poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno za obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske, u konačnoj poreskoj prijavi za poreski period koji započinje ili se završava u 2020. godini,

za akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji su se opredelili za isplatu lične zarade i preduzetnike druga lica, u visini akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa Uredbom, odnosno Zaključkom, a najviše do visine iznosa neplaćene poreske obaveze koja je obračunata u konačnoj poreskoj prijavi za 2020. godinu,

za akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade, u visini akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa Uredbom, odnosno Zaključkom, a najviše do visine iznosa neplaćene obaveze po osnovu poreza i doprinosa koja je obračunata u konačnoj poreskoj prijavi za 2020. godinu.

Ukupan iznos dospelih poreskih obaveza za koje se odlaže plaćanje na najviše 24 jednake mesečne rate čini zbir obaveza po osnovu poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada, kao i poreza i doprinosa na ličnu zaradu preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika, odnosno zbir akontacija poreza na dobit pravnih lica, odnosno zbir akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji su se opredelili za isplatu lične zarade i preduzetnike druga lica, odnosno zbir akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade.

Privredni subjekti iz st. 1. i 2. ovog člana odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na mesečne rate ostvaruju bez sprovođenja posebnog postupka.

Detaljnije na ovu temu pišemo u novom, januarskom broju našeg stručnog časopisa „Računovodstvo i porezi“ (br. 184.).

Tekst Uredbe o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 156/20 od 25.12.2020. god.) nalazi se i na našim elektronsim priručnicima: CD-u za Računvođe, CD-u za Poslodavce, CD-u Komentari poreza, i ostalim koji obrađuju oblast fiskalnih obaveza.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.