Od 4. novembra na snazi novine u Pravilnicima iz oblasti građevinarstva

07.11.2023

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zak., 9/20, 52/21 i 62/23), ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture doneo je tri pravilnika koji su objavljeni u „Sl. glasniku RS“, br. 97/2023 (od 3.11.2023. god.), i svi su na snazi od 4. novembra 2023. god.

 

U pitanju su sledeći akti:

- Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table;

- Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o legitimaciji i opremi urbanističkog i građevinskog inspektora;

- Pravilnik o izgledu i sadržini službenog znaka, kao i postupak zatvaranja gradilišta.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.