rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Feb. 24
  • 12:02

Odgovori poreskih savetnika na pitanja obveznika

06.11.2019

Poreska uprava je (6.11.2019. god.) objavila na svom sajtu odgovore na pitanja poreskih obveznika koje su dali poreski savetnici Poreske uprave. U nastavku prenosimo ono što je Poreska uprava izdvojila.

Da li imamo pravo na povraćaj sredstava ako smo, na primer, dva puta greškom uplatili porez i doprinose?

Građane obično interesuje koliko iznosi njihov godišnji dug za porez, dok nove preduzetnike muče razne dileme oko isplate lične zarade. Na vaša pitanja odgovaraju poreski savetnici.

 

Svi ponekad grešimo, ali je dobro ako smo u mogućnosti da te greške ispravimo. Ukoliko ste dva puta platili porez i doprinose, Ljiljana Bazić, poreski savetnik pomaže vam da rešite problem.

Pravo na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza možete ostvariti podnošenjem zahteva nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, a prema sedištu pravnog lica ili preduzetnika. Uz zahtev je neophodno da, pored identifikacionih podataka, navedete i račun javnih prihoda sa kog je potrebno da se izvrši povraćaj sredstava odnosno BOP koji je dodeljen poreskoj prijavi kao i tekući račun na koji je potrebno izvršiti povraćaj sredstava. Neophodno je da zahtev bude potpisan od strane odgovornog lica ili lica koje je ovlašćeno za zastupanje. Poreska uprava će po zahtevu odlučiti u roku od najkasnije 15 dana od dana prijema zahteva, a po sprovedenom postupku. I ukoliko je zahtev osnovan, odobriće povraćaj sredstava. Ukoliko Poreska uprava ne izvrši povraćaj sredstava u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, imate pravo i na kamatu, a kamata se obračunava na iznos više plaćenog poreza. Izuzetno, ukoliko je osnov za povraćaj sredstava poništeno ili izmenjeno rešenje ili drugi akt o zaduženju, kamate će se obračunavati od dana plaćanja poreza“, kaže Ljiljana Bazić, poreski savetnik.

 

Poreski savetnik Ivana Mihajlović odgovara na pitanja mladog preuzetnika koji je otvorio radnju prošle godine, pa ga interesuje da li može da se opredeli za isplatu lične zarade i u kom roku?

„Preduzetnik koji je postavio pitanje može da se opredeli za isplatu lične zarade, u kom slučaju je potrebno da u pisanom obliku podnese obaveštenje nadležnoj filijali Poreske uprave prema sedištu radnje. Obaveštenje je potrebno da podnese najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 1. januara naredne godine. Ovakvo opredeljenje preduzetnik ne može da menja tokom poreskog perioda, već ukoliko želi da prestane sa isplatom lične zarade, potrebno je da u pisanom obliku podnese obaveštenje nadežnima u filijali najkasnije do 15. decembra tekuće godine, i u tom slučaju od 1. januara naredne godine nije više dužan da vrši isplatu lične zarade. Pre isplate lične zarade preduzetnik treba da podnese elektronskim putem pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima, na obrascu PPP-PD, kaže Ivana Mihajlović, poreski savetnik.

 

Većinu će zanimati odgovor na sledeće pitanje, da li možemo da saznamo koliki nam je dug za godišnji porez na imovinu. Odgovara poreski savetnik Milana Bojčić.

„Svi poslovi u vezi sa utvrđivanjem, kontrolom i naplatom poreza na imovinu u nadležnosti su jedinica lokalne samouprave i to od 1.1.2007 god., tako da sve potrebne informacije u vezi sa porezima na imovinu kao i provere stanja na tom računu možete dobiti od uprave javnih prihoda pri jedinicama lokalne samouprave odnosno opštine gde se nepokretnost i nalazi“, kaže Milana Bojčić.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.