rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Sep. 26
  • 03:39

Organizatori putovanja sa starim licencama brišu se iz Registra turizma

31.01.2020

Turističke agencije organizatori putovanja bile su dužne da usklade svoje poslovanje sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence ("Sl. glasnik RS", broj 81/19) u roku od 30 dana od dana početka primene ovog pravilnika, odnosno da pribave licencu za organizovanje turističkog putovanja razvrstanu u odgovarajuću kategoriju do 31.01.2020. godine, kako bi mogle da nastave da obavljaju delatnost turističke agencije kao agencije organizatori putovanja. 

S obzirom na to da prethodno izdate licence prestaju da važe 31. januara 2020. godine, organizatori putovanja koji nisu pribavili novu licencu razvrstanu u propisane kategorije biće obrisani iz Registra turizma, bez donošenja posebnog akta, u skladu sa članom 62. stav 3. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 17/2019). 

Prema stavu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, činjenica da su neke agencije u postupku pribavljanja nove licence je bez uticaja na odluku Registratora da ih briše iz Registra, jer prethodno izdata licenca prestaje da važi protekom propisanog roka i te agencije gube status organizatora putovanja, te ne mogu da obavljaju delatnost turističke agencije organizatora putovanja sve dok ne pribave novu licencu, rangiranu u propisanu kategoriju.

U našem Priručniku „Pravilno poslovanje specifičnih delatnosti“, jedna od delatnosti koja je detaljno obrađena je turistička i ugostiteljska delatnost.

U okviru svake delatnost posebno smo obradili:

- zakonsku regulativu i podzakonske akte;

- oblike organizovanja, forme, vrste, tipove, i slično;

- kadrove – ako postoje neki posebni zahtevi za zaposlene u ovim delatnostima;

- poreski tretman sa stanovišta: poreza na dobit, poreza na dohodak građana i doprinosa za socijalno osiguranje, PDV-a i fiskalnih kasa;

- računovodstvo;

- podsticaje koji postoje za ulaganja u date delatnosti;

- nadležnosti i ovlašćenja organa koji vrše nadzor nad radom ovih pet delatnosti;

- kazne i sankcije.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.