rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Sep. 23
 • 10:11

Oslobođenje od plaćanja akcize na derivate nafte iz čl. 19a Zakona uz izjavu o nameri korišćenja

18.07.2018

Na osnovu člana 34. Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 22/01,... i 108/16), ministar finansija doneo je Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave („Sl. glasnik RS“, br. 48/18), koji je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 23. juna 2018. god.

Ovim je u Pravilniku o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave („Sl. glasnik RS“, br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12–ispr., 56/13, 67/15, 101/16, 86/17 i 20/18), izvršena samo jedna dopuna, i to, posle člana 9a dodati su naslov iznad člana 9b i član 9b, a koji se odnose na oslobođenje od plaćanja akcize na derivate nafte iz člana 19a Zakona.

Oslobođenje od plaćanja akcize sada je uslovljeno i dostavljanjem izjave o nameni korišćenja derivata nafte iz člana 19a Zakona date pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Na našim elektronskim priručnicima (CD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce) nalaze se prečišćeni tekstovi Zakona i navedenog Pravilnika.

Detaljnije o poslednjim novinama u Pravilniku o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave pisaćemo u avgustovskom broju časopisa „Računovodstvo i porezi“.

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag