rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Sep. 23
 • 10:58

Počela primena nove Uredbe o šifarniku radnih mesta kod KJS

05.07.2018

Zakon o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 68/15 i 79/15–ispr. – dalje: Zakon) uređuje vođenje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod koriniska javnih sredstava, njegov sadržaj i način vođenja, kao i zaštitu i dostupnost podataka.

Sa tim u vezi, 14.6.2018. god. na sednici Vlada RS usvojena je nova Uredba o šifarniku radnih mesta („Sl. glasnik RS“, br. 48/18), kojom se utvrđuju šifre radnih mesta na osnovu kojih korisnici javnih sredstava unose podatke o radnom mestu na kojem rade zaposlena, izabrana, imenovana i postavljena lica u Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

Ova, nova uredba je stupila na snagu i primenjuje se od 30. juna 2018. god.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave na mail adresu: katalogradnihmesta@mduls.gov.rs i telefonskim putem na br.: 011/2685 397.

Na našim elektronskim priručnicima (CD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce) nalaze se važeći tekstovi:

- nove Uredbe o šifarniku radnih mesta, i

- Zakona o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

Sa sajta Ministarstva možete preuzeti i Uputstvo za primenu Uredbe o šifarniku radnih mesta.

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag