rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Apr. 26
  • 23:00

Podnošenje prijave poreza na dobit za 2016. godinu - bliži se krajnji rok

15.06.2017

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-dr.zak, 142/14 i 112/15), obveznik je dužan da nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu i poreski bilans u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje porez, osim u drugim slučajevima utvrđenim članom 63. ovog zakona (o ovim drugim slučajevima pogledajte u nastavku). 

Dakle, kada, na primer, poreski period predstavlja poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj, poreska prijava i poreski bilans se podnose do 29. juna tekuće godine za prethodnu (odnosno do 28. juna kada je prestupna godina)

Članom 63. ZPDPL propisano je da je poreski obveznik dužan da nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu u kojoj je obračunat porez i poreski bilans za period za koji se utvrđuje porez.

Ako poreski obveznik uz poresku prijavu ne podnese i poreski bilans smatra se da poreska prijava nije podneta...

 

Ceo tekst pogledajte na elektronskim priručnicima CD za Računovođe, CD za Poslodavce kao i u časopisu Poreski menadžer, jun 2017.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs