rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Jun. 05
  • 21:08

Pomereni rokovi za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i sredstava OOSO

02.04.2020

Na osnovu čl. 200. st. 6. Ustava R.Srbije, Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donela je 28. marta Uredbu o pomeranju rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 47/20 od 28.3.2020. god.), koja je stupila na snagu 28. marta 2020. god.

 

Ovom uredbom je utvrđeno pomeranje rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja direktnih korisnika sredstava budžeta R.Srbije, odnosno budžeta autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, završnih računa budžeta R.Srbije, budžeta autonomnih pokrajina, budžeta jedinica lokalne samouprave i organizacija za obavezno socijalno osiguranje, kao i konsolidovanog izveštaja R.Srbije i konsolidovanih izveštaja gradova, za 2019. godinu, propisani odredbama člana 78. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13–ispr., 108/13, 142/14, 68/15–dr.zak., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 i 72/19 – u daljem tekstu: Zakon), za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.