rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Oct. 22
 • 06:11

Poreska uprava objavila obaveštenje za obveznike akcize

04.01.2018

 

Poreska uprava objavila obaveštenje za obveznike akcize

 

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave („Sl. glasnik RS“ broj 86/17), određen je način podnošenja i sadržina poreske prijave na Obrascu PP OA.

Poreske prijava za akcize koje se podnose za obračunske periode zaključno sa decembrom 2017. godine podnose se na dosadašnjim obrascima i na dosadašnji način.

Poreska prijava o obračunu akcize (Obrazac PP OA) podnosi se u elektronskom obliku za obaveze po osnovu akcize za obračunske periode počev od januara 2018. godine.

Od 01.01.2018. godine na portalu Poreske uprave moguće je koristiti testno okruženje na kome se mogu podnositi Obrasci PP OA radi upoznavanja sa formom za unos navedenog obrasca. Obrasci PP OA podneti na testnom okruženju se ne evidentiraju u računovodstvu Poreske uprave i ne stvaraju poresku obavezu.

Produkciono okruženje za podnošenje ispravnih prijava je moguće koristiti od 01.02.2018. godine, a prvi obračunski period za koji se mogu podneti Obrasci PP OA je januar 2018. godine. Obrasci PP OA podneti na produkcionom okruženju se evidentiraju u Poreskom računovodstvu i stvaraju poresku obavezu.

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju („Sl. glasnik RS“ broj 86/17) određen je način podnošenja i sadržina Poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju na Obrascu PP OAEL.

Obrazac PP OAEL podnosi se za potrošnju električne energije čije očitavanje se vrši počev od 1. februara 2018. godine, odnosno za obračunski period počev od 1. februara 2018. godine, uključujući i procenjenu ili sporazumno utvrđenu potrošnju električne energije, odnosno konačno obračunatu akcizu na električnu energiju za januar 2018. godine.

Prvi obračunski period za koji se podnosi Obrazac PP OAEL je februar 2018. godine i podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Od 01.01.2018. godine na portalu Poreske uprave je moguće koristiti testno okruženje na kome se mogu podnositi Obrasci PP OAEL radi upoznavanja sa formom za unos navedenog obrasca. Obrasci PP OAEL podneti na testnom okruženju se ne evidentiraju u računovodstvu Poreske uprave i ne stvaraju poresku obavezu.

Produkciono okruženje je moguće koristiti od 01.03.2018. godine, a prvi obračunski period za koji se mogu podneti Obrasci PP OAEL je februar 2018. godine. Obrasci PP OAEL podneti na produkcionom okruženju se evidentiraju u Poreskom računovodstvu i stvaraju poresku obavezu.

Detaljnije o načinu podnošenja navedenih prijava pogledajte na sajtu Poreske uprave.

Izvor: PORESKA UPRAVA

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.