Poreska uprava prenela poslove nadzora legalnosti softvera

10.01.2023

Podsećamo, u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine („Sl. glasnik RS“, br. 46/06, 104/09-dr. zak., 104/09-dr. zak., 104/09-dr. zak. i 129/21), nadzor legalnosti softvera više nije u nadležnosti Poreske uprave.

Novim odredbama pomenutog zakona uređeno je da posebna ovlašćenja koja država sprovodi radi zaštite prava intelektualne svojine u sferi nadzora legalnosti softvera spadaju u delokrug rada ministarstva zaduženog za poslove trgovine, turizma i usluga, odnosno Tržišne inspekcije kao njegovog sastavnog dela.

Poreska uprava okončaće sve predmete primljene i započete do 6. oktobra 2022. god., kao i postupke utvrđivanja povreda prava na softver i baze podataka.

 

Podsećamo, počev od 6.10.2022. god., član 7. pomenutog Zakona propisuje da:

1) Ministarstvo nadležno za poslove trgovine, turizma i usluga, preko tržišne inspekcije vrši inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom robe kojom se povređuju prava intelektualne svojine (žig, dizajn, patent, mali patent, geografska oznaka porekla, topografija integrisanog kola, autorska i srodna prava), utvrđivanje da li postoji povreda prava na računarske programe (softver) i baze podataka, kao i nadzor nad proizvodnjom i prometom robe zaštićene autorskim ili srodnim pravom.

2) Ministarstvo nadležno za poslove trgovine, turizma i usluga, preko turističke inspekcije vrši inspekcijski nadzor nad pružanjem usluga kojima se povređuju prava intelektualne svojine u oblasti turizma i ugostiteljstva, a naročito zloupotrebom uslužnog žiga, kao i korišćenjem autorskih i srodnih prava bez regulisanja obaveze plaćanja naknade za korišćenje tih prava u skladu sa zakonom kojim se uređuje kolektivna zaštita autorskog i srodnih prava.

 

Napominjemo, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima („Sl. glasnik RS“, br. 116/22), koji je na snazi od 22.10.2022. god., pomenuto Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je, zajedno sa ostalim ministarstvima, reorganizovano, tako da sada imamo:

- Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine – u čijem sastavu se sada nalazi Tržišna inspekcija,

- Ministarstvo turizma i omladine – u čijem sastavu je sada Turistička inspekcija; i

- Ministarstvo informisanja i telekomunikacija – koje ima svoju inspekciju za ovu oblast.

 

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.