• Jan. 28
 • 00:41

Poreska uprava prenela poslove nadzora legalnosti softvera

10.01.2023

Podsećamo, u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine („Sl. glasnik RS“, br. 46/06, 104/09-dr. zak., 104/09-dr. zak., 104/09-dr. zak. i 129/21), nadzor legalnosti softvera više nije u nadležnosti Poreske uprave.

Novim odredbama pomenutog zakona uređeno je da posebna ovlašćenja koja država sprovodi radi zaštite prava intelektualne svojine u sferi nadzora legalnosti softvera spadaju u delokrug rada ministarstva zaduženog za poslove trgovine, turizma i usluga, odnosno Tržišne inspekcije kao njegovog sastavnog dela.

Poreska uprava okončaće sve predmete primljene i započete do 6. oktobra 2022. god., kao i postupke utvrđivanja povreda prava na softver i baze podataka.

 

Podsećamo, počev od 6.10.2022. god., član 7. pomenutog Zakona propisuje da:

1) Ministarstvo nadležno za poslove trgovine, turizma i usluga, preko tržišne inspekcije vrši inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom robe kojom se povređuju prava intelektualne svojine (žig, dizajn, patent, mali patent, geografska oznaka porekla, topografija integrisanog kola, autorska i srodna prava), utvrđivanje da li postoji povreda prava na računarske programe (softver) i baze podataka, kao i nadzor nad proizvodnjom i prometom robe zaštićene autorskim ili srodnim pravom.

2) Ministarstvo nadležno za poslove trgovine, turizma i usluga, preko turističke inspekcije vrši inspekcijski nadzor nad pružanjem usluga kojima se povređuju prava intelektualne svojine u oblasti turizma i ugostiteljstva, a naročito zloupotrebom uslužnog žiga, kao i korišćenjem autorskih i srodnih prava bez regulisanja obaveze plaćanja naknade za korišćenje tih prava u skladu sa zakonom kojim se uređuje kolektivna zaštita autorskog i srodnih prava.

 

Napominjemo, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima („Sl. glasnik RS“, br. 116/22), koji je na snazi od 22.10.2022. god., pomenuto Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je, zajedno sa ostalim ministarstvima, reorganizovano, tako da sada imamo:

- Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine – u čijem sastavu se sada nalazi Tržišna inspekcija,

- Ministarstvo turizma i omladine – u čijem sastavu je sada Turistička inspekcija; i

- Ministarstvo informisanja i telekomunikacija – koje ima svoju inspekciju za ovu oblast.

 

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 • Instagram
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.