• May. 18
  • 18:15

Poreske kategorije za elektronske fakture

10.05.2022

U obaveštenju Poreske uprave, od 10.5.2022. god., dato je dodatno objašnjenje za transakcije lica iz člana 9. stav 1. ZPDV, koje navodimo u nastavku.

Prema odredbi člana 9. stav 1. Zakona o PDV („Sl. glasnik RS“, br. 84/04,... 72/19 i 153/20 – u daljem tekstu: Zakon o PDV), Republika i njeni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i pravna lica osnovana zakonom, odnosno aktom organa Republike, teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave (u daljem tekstu: Republika, organi i pravna lica), u cilju obavljanja poslova državne uprave ili lokalne samouprave, nisu obveznici u smislu ovog zakona ako obavljaju promet dobara i usluga iz delokruga organa, odnosno u cilju obavljanja poslova državne uprave ili lokalne samouprave.

Na navedene transakcije lica iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV ne primenjuje se Zakon o PDV.

Naime, za te transakcije lica iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV nisu poreski obveznici, što u suštini znači da predmetne transakcije za ta lica nisu predmet oporezivanja PDV.

S tim u vezi, prilikom izdavanja faktura za navedene transakcije lica iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV unose kategoriju OE.

 

Međutim, ako bi izuzimanje Republike, organa i pravnih lica od obaveza propisanih Zakonom o PDV za transakcije navedene u članu 9. stav 1. Zakona o PDV moglo da dovede do narušavanja konkurencije u skladu sa tim zakonom, za transakcije navedene u članu 9. stav 1. Zakona o PDV i ostale transakcije, unos kategorije zavisi od toga da li su ova lica obveznici PDV ili ne.

Ako jesu obveznici PDV, unos kategorije za konkretnu transakciju vrši se u skladu sa opštim pravilima, na osnovu određivanja poreskog tretmana te transakcije u skladu sa Zakonom o PDV. Ako lica iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV nisu obveznici PDV, prilikom izdavanja faktura za navedene transakcije unosi se kategorija SS.

 

Najnoviji pregled poreskih kategorija za e-fakture, uz detaljno objašnjenje, penosimo na našem sajtu: e-fakture.info kojem mogu pristupiti svi kupci naša dva Priručnika (pogledajte u nastavku).

Podsećamo:

- Sve u vezi sa PDV-om, e-fiskalizacijom i e-fakturama, uključujući i sve važeće propise, prenosimo na sajtu: e-fakture.info – koji prati naš Priručnik „PDV, fiskalizacija i e-fakture“. Saznajte više o ovom Priručniku klikom na ovaj link.

- S druge strane, naš najnoviji Priručnik „E-fiskalizacija – bez problema u praksi“, predstavlja prvu zbirku rešenja za probleme u praksi koji su se već javili u vezi sa novim modelom fiskalizacije. Kupcima ovog Priručnika, takođe, je obezbeđen i pristup sajtu: e-fakture.info . Pri tom, napominjemo, rešenja za probleme iz prakse koji su dati u ovom Priručniku, ne nalaze se na pomenutom sajtu, niti u Priručniku „PDV, fiskalizacija i e-fakture“, i obrnuto. Saznajte više o ovom novom Priručniku klikom na ovaj link.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.