• Nov. 28
  • 07:12

Predlog budžeta za 2022. godinu - kapitalne investicije i rast životnog standarda građana

16.11.2021

Ministarstvo finansija Republike Srbije predstavilo je Predlog budžeta za 2022. godinu, koji je u osnovi razvojan i temelji se na dva osnovna stuba - kapitalnim investicijama i rastu životnog standarda građana.

Budžet je konzervativno planiran, te je za 2022. godinu predviđen blagi rast prihodne strane budžeta. Sa druge strane, rashodi za robe i usluge su minimalno povećani.

Kada je reč o izdvajanjima za kapitalne investicije, ona iznose 485,8 milijardi dinara.

U odnosu na 2021. godinu i inicijalni budžet, povećana su kapitalna ulaganja za 129,1 milijardu dinara, odnosno nešto iznad dva odsto ukupnog BDP-a. Budžet je koncipiran tako da je za 2022. godinu predviđen rast BDP-a od 4,5 procenata, dok je planiran budžetski deficit od tri odsto. Budžet je napravljen u skladu sa makroekonomskim okvirom koji je definisan Fiskalnom strategijom za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Javni dug je na nivou centralne države projektovan na 55,5 procenata, a 2021. godina će se završiti sa 58,2 odsto na nivou opšte države, odnosno 57,3 procenata na centralnom nivou.

Kada je reč o deficitu, u rebalansu u aprilu 2021. godine projektovan je deficit od 6,9 procenata BDP, odnosno 412,2 mlrd dinara, da bi taj deficit bio smanjen za dva procentna poena, na 4,9 odsto ovogodišnjim rebalansom u oktobru 2021. godine (304, 5 milijardi dinara). U skladu sa tim planirani deficit za 2022. godinu je tri procenta BDP, odnosno 200,2 mlrd dinara.

U ovaj budžet je uključen i efekat povećanja minimalne zarade od 9,4 procenata koje će u sledećoj godini iznositi 35.012 dinara, a država je povećala neoporezivi deo zarade sa 18.300 na 19.300 dinara i smanjila doprinos za PIO na teret poslodavca za 0,5 procenata.

Kada je reč o kapitalnom budžetu, on je na nivou od 7,3 procenata BDP-a. U apsolutnom iznosu to je 485,8 milijardi dinara.

Takođe, predstavljen je i Završni račun budžeta za 2020. godinu. Prema završnom računu, ostvareni prihodi za 2020. godinu iznose 1.301,9 milijardi dinara, što je 0,8 procenata više u odnosu na plan.

U sistem izvršenja budžeta uključeno je ukupno 529 indirektnih budžetskih korisnika, čime je smanjen broj korisnika koji su van sistema izvršenja budžeta i koje je bilo potrebno uključiti u konsolidaciju.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.