rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Jul. 12
  • 13:10

Predlog zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku

25.11.2019

U dosadašnjoj praksi i primeni odredaba Zakona o parničnom postupku („Sl.i glasnik RS”, br. 72/11, 49/13 – US, 74/13 – US, 55/14 i 87/18), uočena je potreba da se detaljnije propiše sadržaj odluka koje se donose u parničnom postupku radi lakšeg i efikasnijeg sprovođenja postupka njihovog izvršenja. Naime, Ministarstvo pravde je, prateći primenu u ovoj oblasti koju normativno uređuje, uočilo nedostatke koji direktno utiču na efikasnost sprovođenja postupka izvršenja, a ogledaju se u nepotpunim podacima koje odluke u parničnom postupku sadrže, a koje predstavljaju izvršne isprave i na osnovu kojih se pokreće izvršni postupak. Ovakvo zakonsko rešenje omogućava dostupnost svih relevantnih podataka i efikasnije sprovođenje izvršnog postupka u praksi. U skladu sa tim, predložena je dopuna člana 355. Zakona o parničnom postupku.

 

Članom 1. Predloga zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku menja se član 355. Zakona o parničnom postupku tako što se propisuje da se u uvodu presude, obavezno navode i jedinstveni matični broj građana stranke koja je fizičko lice, matični broj stranke koja je pravno lice, a ako je stranka Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, naznačava se i direktan korisnik budžetskih sredstava zbog čijeg rada je nastalo potraživanje, kao i jedinstveni broj korisnika javnih sredstava koji pripada tom direktnom korisniku budžetskih sredstava. Za stranku koja je indirektni korisnik budžetskih sredstava navodi se jedinstveni broj korisnika javnih sredstava koji mu pripada, a ukoliko ga nema, navodi se njegov matični broj. Navedene podatke sud po službenoj dužnosti pribavlja od nadležnog organa.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.