• Sep. 16
  • 23:36

Prelazni period za e-fiskalizaciju do kraja aprila 2022. god.

14.09.2021

Ministarstvo finansija je (9.9.2021. god.) objavilo Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji, i tim putem je pozvalo stručnu javnost i sve zainteresovane privredne subjekte i građane da se uključe u postupak konsultacija o pomenutom Nacrtu zakona.

Napominjemo, konsultacije će se sprovoditi u periodu od 9. do 14. septembra 2021. god., do 15:30h.

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji postavljen je na internet stranici Ministarstva finansija R.Srbije – www.mfin.gov.rs i na portalu e-uprave.

 

Najvažnije što donosi ovaj Nacrt zakona, jesu:

- prelazni period za uvođenje novog modela fiskalizacije do kraja aprila 2022. god.

- izmena datuma prestanka važenja starog i početka primene novog zakona.

 

Pored ostalog, prema predloženim izmenama:

- lica koja imaju obavezu da vrše evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/04 i 93/12) bila bi dužna da u periodu od 1. novembra 2021. god. do 30. aprila 2022. god. usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o fiskalizaciji i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona;

- lica koja nemaju obavezu da vrše evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase u skladu sa „starim“ Zakonom o fiskalnim kasama i Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 61/10,… i 100/14), a nisu oslobođena od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja aktom Vlade iz člana 4. stav 3. ovog zakona, bila bi dužna da u periodu od 1. novembra 2021. god. do 30. aprila 2022. god. usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o fiskalizaciji i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona.

 

Predložene su i sledeće dopune Zakona o fiskalizaciji:

- obveznik fiskalizacije iz člana 4. ovog zakona, koji ima više poslovnih prostora, odnosno poslovnih prostorija, evidentiranje prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja posebno u svakom pojedinačnom poslovnom prostoru, odnosno poslovnoj prostoriji može, u periodu od 1.11.2021. god. do 30.4.2022. god. započeti u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 135/20), s tim da je dužan da u tim poslovnim prostorima, odnosno poslovnim prostorijama evidentiranje prometa na malo u celosti vrši u skladu sa odredbama Zakona o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 135/20);

- ukoliko iznad navedeni obveznik fiskalizacije otpočne evidentiranje prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja počev od 1. novembra 2021. god. najmanje u jednom poslovnom prostoru, odnosno poslovnoj prostoriji, a ima više poslovnih prostora, odnosno poslovnih prostorija, dužan je da u poslovnim prostorima, odnosno poslovnim prostorijama u kojima ne vrši evidentiranje prometa na malo u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 135/20), evidentiranje prometa na malo vrši u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/04 i 93/12);

- obveznik fiskalizacije iz člana 4. ovog zakona, koji ima samo jedan poslovni prostor, odnosno samo jednu poslovnu prostoriju, dužan je da evidentiranje prometa na malo vrši u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/04 i 93/12), do otpočinjanja evidentiranja prometa na malo u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 135/20).

 

Prema predmetnom Nacrtu, Zakon o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/04 i 93/12), umesto 1.1.2022. god., prestao bi da da važi 1. maja 2022. god.

Takođe, prema Nacrtu, primena Zakona o fiskalizaciji, umesto 1.1.2022. god., počela bi već 1. novembra 2022. god.

Na ovu temu, pogledajte i vest koju smo objavili prošle nedelje:

Novi sistem naplate, ali i kontrole - e-fakture i e-fiskalizacija

 

Detaljno o svemu u vezi sa e-fiskalizacijom i e-fakturama možete se upoznati u okviru više naših štampanih, odnosno elektronskih izdanja, kao što su: časopis „Računovodstvo i porezi“; elektronski priručnici: CD za Računovođe, CD Komentari poreza, CD za Poslodavce; ali i u on-line verziji našeg Priručnika „PDV, fiskalizacija i e-fakture“www.e-fakture.info

Napominjemo, u on-line verziji Priručnika (e-fakture.info), tekstovi svih propisa iz ovih oblasti se redovno ažuriraju u skladu sa izmenama i dopunama, a objašnjenja o njihovoj primeni se takođe dopunjuju.

U ovom Priručniku smo, na jednom mestu objasnili sve što je nužno da na vreme uskladite svoje poslovanje sa novinama, izbegnete kazne, i obezbedite mogućnost da nastavite dalje poslovanje sa vašim saradnicima, kupcima, dobavljačima, partnerima…

Detaljnije informacije o ovom novom Priručniku možete saznati na našem sajtu u delu „Časopisi i knjige“, ili klikom na ovaj link.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.