rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Jun. 05
  • 21:11

Preporuke svim poslodavcima vezane za naknade zarada zaposlenima koji privremeno odsustvuju sa rada usled COVID-19

06.04.2020

Na osnovu čl. 43. st. 3. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05,… 44/14 i 30/18–dr.zak.), a u vezi sa članom 8. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17–US, 113/17 i 95/18–auten.tumač.) i Odlukom o proglašenju vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br. 29/20), na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vlada RS donela je Zaključak 05 broj 53-3008/2020-2 („Sl. glasnik RS“, br. 50/20 od 3.4.2020. god.).

 

Ovim Zaključkom utvrđeno je sledeće:

 

1. Preporučuje se poslodavcima da izmene svoj opšti akt, odnosno ugovor o radu ili drugi pojedinačni akt, u delu kojim se uređuje naknada zarade, odnosno naknada plate (u daljem tekstu: naknada zarade), tako da zaposlenima koji privremeno odsustvuju sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavljanja njihovih poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakta sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije, obezbede pravo na naknadu zarade u visini od 100% osnova za naknadu zarade.

 

2. Preporučuje se poslodavcima da ostvarivanje prava iz tačke 1. ovog zaključka obezbede zaposlenima, i to tako da:

1) za prvih 30 dana odsustva sa rada, visinu naknade zarade isplate iz svojih sredstava;

2) počev od 31. dana odsustva sa rada, visinu naknade zarade isplate tako što će iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbediti zakonom propisani iznos naknade zarade, a iz svojih sredstava obezbediti razliku do visine od 100% osnova za naknadu zarade.

 

3. Odsustvo sa rada iz tačke 1. ovog zaključka zaposleni dokazuje rešenjem nadležnog organa (sanitarnog inspektora, organa nadležnog za kontrolu prelaženja državne granice, carinskog organa, izvodom iz evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova i dr.) ili izveštajem lekara o privremenoj sprečenosti za rad (doznaka), u skladu sa zakonom.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.