rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Aug. 05
  • 06:01

Prestaje da važi Zakon o uređivanju osnovica za plate kod KJS

13.12.2019

 

1.1.2020. god. prestaje da važi Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

Na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2019. godini, 6. decembra 2019. god., Narodna skupština R.Srbije donela je više zakona koji su, pored ostalog, objavljeni u „Sl. glasniku RS“, br. 86/19 od 6.12.2019. god. Među njima je i Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, koji stupa na snagu 1. januara 2020. god.

 

Ovim zakonom je utvrđeno da njegovim stupanjem na snagu, dana 1.1.2020. god. prestaje da važi Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 116/14 i 95/18 – u daljem tekstu: Zakon).

 

Osnovica, odnosno vrednost radnog časa, vrednost boda i vrednost osnovne zarade (u daljem tekstu: osnovica), za obračun i isplatu plata, odnosno zarada kod korisnika javnih sredstava (KJS) iz člana 2. stav 1. tač. 1)–3) Zakona, tj. kod KJS koji su:

- direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava R.Srbije;

- organizacije za obavezno socijalno osiguranje i korisnici sredstava tih organizacija;

- direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava lokalne vlasti u smislu Zakona o budžetskom sistemu,

primenjivaće se u visini koja je utvrđena u skladu sa zakonom u trenutku stupanja na snagu ovog zakona, tj. na dan 1.1.2020. god.

 

Osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada kod korisnika javnih sredstava iz člana 2. stav 1. tač. 4)–6) Zakona – tj. kod KJS koji su:

- javna preduzeća osnovana od strane R.Srbije, odnosno lokalne vlasti u smislu Zakona o budžetskom sistemu, kao i pravna lica osnovana od strane tih javnih preduzeća;

- pravna lica nad kojima R.Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u organima upravljanja, druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini;

- javne agencije i druge organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama ili su pod kontrolom R.Srbije, odnosno lokalne vlasti,

primenjivaće se u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona, tj. do 28.10.2014. god.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.