• Dec. 03
 • 05:40

Prijave za reprogram poljoprivrednih kredita usled otežane poljoprivredne proizvodnje

10.10.2022

Na osnovu člana 4. tačka 3) i člana 14. stav 1. tačka 11) Zakona o Narodnoj banci Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 72/03,… i 44/18) i člana 28. stav 7. Zakona o bankama („Sl. glasnik RS“, br. 107/05, 91/10 i 14/15), Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je Odluku o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje („Sl. glasnik RS“, br. 111/22 od 7.10.2022. god.), koja je stupila na snagu 8. oktobra 2022. god.

Ovom odlukom propisane su mere i aktivnosti koje je banka dužna da primenjuje u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita (u daljem tekstu: kredit) u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje, omogućavanjem reprograma kredita dužnicima.

 

Banka je dužna da dužniku, na njegov zahtev, odobri reprogram poljoprivrednih kredita u skladu sa ovom odlukom, ako su na dan 31. maja 2022. god. ispunjeni svi propisani uslovi.

Pri tom, pod dužnikom se podrazumeva lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u smislu zakona kojim se uređuju poljoprivreda i ruralni razvoj, i to:

1) fizičko lice koje je nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u smislu zakona kojim se uređuju poljoprivreda i ruralni razvoj;

2) preduzetnik;

3) pravno lice, i to:

zemljoradnička zadruga s najmanje pet članova koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih poljoprivrednih gazdinstava upisanih u Registar,

drugo pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

 

Reprogram jeste promena uslova pojedinačnog kredita tako da se dužniku omogući grejs period u otplati svih njegovih obaveza prema banci po tom kreditu u trajanju od šest do dvanaest meseci (u zavisnosti od toga za koji period se dužnik opredeli u zahtevu), u toku kojeg banka ne naplaćuje potraživanja po osnovu glavnice, pri čemu naplaćuje ugovorenu kamatu, a rok otplate tog kredita produžava se.

Napominjemo, ovde se pod kreditom podrazumeva kredit odobren dužniku za potrebe obavljanja poljoprivredne delatnosti.

 

Banka je dužna da svim svojim dužnicima koji ispunjavaju uslove za reprogram, do 31. oktobra 2022. god. dostavi i individualno obaveštenje o tome da dužnici mogu podneti banci zahtev za odobravanje reprograma.

Dužnik može podneti banci zahtev u poslovnim prostorijama banke, elektronskim putem ili poštom, najkasnije 30. aprila 2023. god.

 

Slično, reprogram će biti omogućen i primaocima lizinga po osnovu ugovora o lizingu poljoprivrednih mašina i opreme u skladu sa Odlukom o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju plasmana po osnovu lizinga poljoprivrednih mašina i opreme u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje („Sl. glasnik RS“, br. 111/22 od 7.10.2022. god.), koja je, takođe, stupila na snagu 8. oktobra 2022. god.

 

Oba akta se nalaze na našim elektronskim priručnicima – CD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce.

Takođe, detaljno o oba navedena akta pisaćemo i u WEB izdanju časopisa „Računovodstvo i porezi“, br. 205/2 (koje će pretplatnicima biti dostupno sredinom oktobra).

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 • Instagram
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.