rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Dec. 08
 • 22:25

Prijavite institucije koje vam traže pečat

16.05.2019

Podsećamo, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/18) ukinuo je korišćenje pečata za privredne subjekte, počev od 1.10.2018. god. Njime su stavljene van snage odredbe 10 zakona i 107 podzakonskih akata (uključujuči i brojne obrasce) u kojima se pominje, odnosno zahteva pečat. (U broju 158. (novembar 2018.g.) našeg stručnog časopisa „Računovodstvo i porezi“ objavili smo tekst: Spisak propisa u kojima su od 1. oktobra prestale da važe odredbe o obavezi upotrebe pečata.)

Nijedna institucija, banka ili organizacija više nema pravo da zahteva pečat privrednim društvima ili preduzetnicima.

Pečat više nije potreban kod prijema pošte, izdavanja različitih potvrda, popunjavanja obrazaca, podnošenja zahteva i sl. Privredna društva i preduzetnici koji su osnovani posle 1. oktobra 2018. god. NE moraju da izrađuju pečat, dok postojeći mogu postepeno da ih izbace iz upotrebe.

 

„Zbogom čekanju u redovima, gužvama na šalterima ili pogrešnim brojevima telefona. Elektronska uprava vam omogućuje da veliki broj administrativnih poslova završite daleko komfornije iz svog doma, kancelarije, ili čak u pokretu, putem mobilnih uređaja, tako da vam ostaje više vremena za stvari koje su zaista bitne.“, ovo se navodi na sajtu Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Ukoliko niste imali prilike do sada da posetite njihov sajt, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED), obezbedila je kontakt formu gde svi pravni subjekti mogu da prijave institucije koje im traže pečat.

(Pogledajte ovu formu na sajtu Kancelarije - klikom na ovaj plavi link.)

Ovo je omogućeno na sajtu Kancelarije, u okviru Kontakt centra za privredu (B2G), koji je namenjen svim pravnim subjektima, gde možete da prijavite institucije koje vam i dalje zahtevaju pečat. Takođe, ako imate pitanje, komentar, sugestiju ili bilo kakav problem koji je u okviru nadležnosti Kancelarije za IT i eUpravu, pošaljite im svoju poruku putem pomenute forme.

 

PODSEĆAMO:

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu osnovana je Uredbom o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu („Sl. glasnik RS“, br. 73/17) kojom je propisano da Kancelarija preuzima prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu nastalu u radu Direkcije za elektronsku upravu (koja je prestala sa radom dana 26.6.2017. god., saglasno članu 13. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima („Sl. glasnik RS“, br. 62/17)), potrebne za vršenje stručnih poslova utvrđenih ovom uredbom (čl. 8. st. 1. Uredbe). Takođe, Kancelarija preuzima prava, obaveze, zaposlene, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu od Uprave za zajedničke poslove republičkih organa potrebne za vršenje stručnih poslova utvrđenih ovom uredbom (čl. 8. st. 2. Uredbe).

 

Delokrug poslova Kancelarije

Kancelarija obavlja stručne poslove koji se odnose na:

- projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave i informacionih sistema i infrastrukture organa državne uprave i službi Vlade;

- razvoj i primenu standarda u uvođenju informaciono-komunikacionih tehnologija u organima državne uprave i službama Vlade, kao i podršku u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija u organima državne uprave i službama Vlade;

- projektovanje, razvoj, izgradnju, održavanje i unapređenje računarske mreže republičkih organa;

- poslove za potrebe Centra za bezbednost IKT sistema u republičkim organima (CERT republičkih organa);

- pružanje usluga projektovanja, razvoja i funkcionisanja internet pristupa, internet servisa i drugih centralizovanih elektronskih servisa;

- planiranje razvoja i nabavke računarske i komunikacione opreme za potrebe organa državne uprave i službi Vlade, kao i druge poslove određene posebnim propisima.

Kancelarija može pružati stručnu pomoć drugim državnim organima i organizacijama, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i javnim službama u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti za njihove potrebe.

Poslove iz svoje nadležnosti Kancelarija vrši za sve organe državne uprave, osim za one koji zbog specifičnosti poslova imaju svoje službe za vršenje tih poslova.

 

Osnovni podaci, adresa i kontakt:

Vlada Republike Srbije

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Sedište: Nemanjina 11, Beograd

Matični broj: 07020171

PIB: 110177886

tel: +381 11 7358-400

sajt: www.ite.gov.rs

mail: kancelarija@ite.gov.rs

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.