• Sep. 26
 • 04:46

Privremena zabrana izvoza mleka i proizvoda od mleka, uz novo ograničenje visine marže

07.09.2022

Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 36/11-dr.zak., 88/11 i 89/15-dr.zak.) i člana 17. st. 1. i čl. 43. st. 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05-ispr., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US, 44/14 i 30/18-dr.zak.), Vlada RS je donela Odluku o privremenoj zabrani izvoza mleka i proizvoda od mleka („Sl. glasnik RS“, br. 101/22 od 6.9.2022. god.), koja je na snazi od 7. septembra 2022. god., a primenjivaće se do 30. septembra 2022. god.

Ovom Odlukom se uvodi privremena zabrana izvoza mleka i proizvoda od mleka, u cilju sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda, odnosno ublažavanja posledica nestašice nastale usled povećanog izvoza i potrebe stanovništva za povećanim snabdevanjem prouzrokovanim krizom na svetskom tržištu.

Navedena zabrana izvoza uvodi se:

a) za mleko iz sledećih tarifnih oznaka Carinske tarife:

- 0401 10 90 00,

- 0401 20 19 00,

- 0401 20 99 00,

- 0401 40 90 00 i

- 0401 50 19 00;

kao i

b) za maslac u ambalaži neto – mase preko 1 kg iz sledećih tarifnih oznaka Carinske tarife:

- 0405 10 19 00,

- 0405 10 30 00,

- 0405 10 50 00 i

- 405 10 90 00.

 

Izuzetno, privremena zabrana izvoza pomenutih proizvoda, ne odnosi se na robu koja se izvozi u Republiku Severnu Makedoniju i Republiku Albaniju.

Pored toga, ograničenje se ne odnosi na izvoz robe za koju je od strane carinskog organa prihvaćena izvozna deklaracija PRE stupanja na snagu ove odluke.

 

Pored toga, takođe, počev od 7.9.2022. god., u primeni je i poslednja izmena Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica („Sl. glasnik RS“, br. 101/22 od 6.9.2022. god.), kojom je sada propisano da, marža obračunata na neto fakturnu cenu svih vrsta UHT mleka, umanjenu za rabate i popuste od strane dobavljača, iznosi maksimalno 5%.

Takođe počev od 7.9.2022. god., maksimalna maloprodajna cena UHT mleka sa 2,8% mlečne masti u pakovanju od jednog litra ne sme prelaziti 128,99 dinara.

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 • Instagram
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.