• Sep. 16
  • 00:07

Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva

02.08.2021

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 149/20 i 40/21) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05,… 44/14 i 30/18-dr.zak.), Vlada RS donela je Uredbu o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 77/21 od 30.7.2021. god.), koja je stupila na snagu 31. jula 2021. god.

Dakle, ovom uredbom utvrđuje se Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Programom dodele bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Program), utvrđeni su cilj Programa, podnosilac prijave na javni konkurs, namena sredstava, finansijski okvir, uslovi za konkurisanje, način dostavljanja prijava, neophodna dokumentacija, način objavljivanja javnog konkursa i komisija za ocenu i kontrolu realizacije projekta, kriterijumi za dodelu bespovratnih sredstava, zaključivanje ugovora i praćenje realizacije aktivnosti.

Sredstva namenjena za realizaciju svih programa Ministarstva za brigu o selu obezbeđena su članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, u ukupnom iznosu od 1.316.770.000,00 dinara, a od kojih je 120.000.000,00 dinara namenjeno za realizaciju Programa.

Cilj Programa je unapređenje uslova života i rada na selu obezbeđivanjem prevoza stanovništvu u seoskim sredinama. Realizacijom ovog Programa rešavaju se osnovne potrebe kretanja seoskog stanovništva u cilju omogućavanja kvalitetnijeg života u ruralnim sredinama, bolje povezanosti i efikasnije prohodnosti između ruralnih sredina, odnosno sela i gradskih, odnosno opštinskih sedišta.

Podnosilac prijave na javni konkurs su jedinice lokalne samouprave. Svaka jedinica lokalne samouprave može konkurisati samo jednom prijavom.

Bespovratna sredstva namenjena su za kupovinu minibuseva u beloj boji sa ukupno dvadeset i jednim putničkim sedištem (20+1).

Bespovratna sredstva se dodeljuju za kupovinu minibuseva koji će se koristiti isključivo za potrebe prevoza seoskog stanovništva iz jednog sela u drugo selo ili iz sela u gradsko / opštinsko sedište.

Bespovratna sredstva nisu namenjena za kupovinu polovnih vozila, troškove registracije predmetnog vozila, troškove osiguranja i druge troškove, koji nisu u vezi sa namenom iz stava 1. ove glave.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu minibusa iznosi 7.000.000,00 dinara.

Dodeljena bespovratna sredstva biće preneta jedinici lokalne samouprave na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu, od Republike ka nižem nivou vlasti.

Ministarstvo za brigu o selu će nakon stupanja na snagu ove uredbe, raspisati javni konkurs, koji će biti objavljen na srpskom jeziku u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i na internet stranici Ministarstva www.mbs.gov.rs. Rok za podnošenje prijava biće naveden u tekstu javnog konkursa.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.