• Oct. 18
  • 02:50

Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije

04.10.2021

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 149/20 i 40/21) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05,… 44/14 i 30/18-dr.zak.), Vlada RS donela je Uredbu o utvrđivanju programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija („Sl. glasnik RS“, br. 95/21 od 1.10.2021. god.), koja je stupila na snagu 2. oktobra 2021. god.

Ovom uredbom utvrđuje se Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Programom finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija (u daljem tekstu: Program) se utvrđuje: pravo na korišćenje finansijske podrške i obaveze korisnika finansijske podrške za fiskalizaciju, način ostvarivanja prava, postupak realizacije Programa, gubitak prava na korišćenje finansijske podrške i praćenje realizacije Programa.

Ovu Uredbu prenosimo na našim elektronskim priručnicima.

Takođe, ovu Uredbu, pored ostalog, prenosimo i na sajtu: e-fakture.info – koji prati naš Priručnik „PDV, fiskalizacija i e-fakture“. Saznajte više o ovom Priručniku klikom na ovaj link.

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.