rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Jan. 21
 • 10:28

Propisana sadržina i način vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige

05.09.2019

Na osnovu čl. 201. st. 7. tačka 17) Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09–ispr., 64/10–US, 24/11, 121/12, 42/13–US, 50/13–US, 98/13–US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19–dr.zak. – dalje: Zakon o planiranju i izgradnji), ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture doneo je Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige („Sl. glasnik RS“, br. 62/19 od 30.8 2019. god.), koji je stupio na snagu 31.8.2019. god.

Ovaj pravilnik uređuje sadržinu i način vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

Odredbe ovog pravilnika koje se odnose na investitora, primenjuju se i na finansijera, ako rešenje o građevinskoj dozvoli glasi na investitora i finansijera, a prava i obaveze investitora i finansijera utvrđuju se u skladu sa ugovorom zaključenim između investitora i finansijera.

 

Podsećamo, prema pomenutom čl. 201. st. 7. Zakona o planiranju i izgradnji, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture bliže propisuje, pored ostalog, i sadržinu i način vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige (iz tačke 17) tog stava) utvrđene u članu 152. Zakona o planiranju i izgradnji.

Ovo znači da ministar propisuje navedene evidencije, u okviru obaveza izvođača radova i odgovornog izvođača radova.

Pored ostalog, ove obaveze uključuju i dužnost odgovornog izvođača radova da vodi građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i obezbeđuje knjigu inspekcije.

Oba navedena propisa, pored brojnih drugih, nalaze se na našim elektronskim priručnicima – CD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce, kao i u njihovim on-line (internet) verzijama.

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.