Pružaoci računovodstvenih usluga imaju još šest meseci da usklade poslovanje sa Zakonom o računovodstvu

18.07.2022

Ministarstvo finansija poziva sva pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga u Republici Srbiji, a još uvek nisu ispunili zakonsku obavezu i uskladili poslovanje sa Zakonom o računovodstvu (koji je stupio na snagu 1.1.2020. god.), da blagovremeno podnesu zahtev za dobijanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga i upišu se u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Podsećamo da su pravna lica, odnosno preduzetnici koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, dužni da usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o računovodstvu, najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 1. januara 2023. godine. To znači da pomenuta pravna lica i preduzetnici do tada moraju imati izdatu dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga od strane Komore ovlašćenih revizora i da budu upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga koji vodi Agencija za privredne registre (APR).

Prema aktuelnim podacima iz APR-a, na dan 30. jun 2022. god., dakle šest meseci pre isteka pomenutog roka, ukupno su 1.072 pravna lica i preduzetnika upisana u Registar, čime su uskladili svoje poslovanje sa ovim zakonom.

Međutim, postoji značajno veći broj pravnih lica i preduzetnika koji još uvek nisu podneli zahtev za dobijanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga kod Komore, i samim tim nisu upisani u pomenuti Registar, te ih Ministarstvo finansija ponovo poziva da to učine. Napominjemo da neće biti produžen rok za usklađivanje poslovanja pružaoca računovodstvenih usluga sa Zakonom o računovodstvu.

Dodatno ukazujemo da vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja pravno lice, odnosno preduzetnik, može poveriti ugovorom u skladu sa zakonom, isključivo pravnom licu ili preduzetniku koji je upisan u Registar, odnosno koji ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa (IFAC), ili da sam preduzetnik ispunjava ovaj kriterijum.

 

PAŽNJA!

Za nepostupanje u skladu sa navedenim odredbama Zakona o računovodstvu, ovim zakonom su propisane novčane kazne i to:

1) od 100.000 do 3.000.000 dinara privredni prestup za pravno lice,

2) od 20.000 do 150.000 dinara privredni prestup za odgovorno lice u pravnom licu i

3) od 100.000 do 500.000 dinara prekršaj za preduzetnika.

 

Podsećamo i da je saglasno Pravilniku o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja, koji je donet na osnovu Zakona, propisano da se počev od 1. januara 2023. god. finansijski izveštaj neće smatrati potpunim ako je sastavljen od strane pravnog lica, odnosno preduzetnika koje nije upisano u Registar u slučaju kada je vođenje poslovnih knjiga povereno. U tom slučaju APR će bez odlaganja takav izveštaj javno objaviti kao nepotpun.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2023. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.