rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Jun. 19
  • 23:40

RZS - Industrijska proizvodnja, spoljnotrgovinska razmena i promet u trgovini na malo za jun 2017.

31.07.2017

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU OBJAVIO REDOVNE IZVEŠTAJE ZA JUN 2017.

 

RZS je 31. jula objavio nove podatke za promet robe u trgovini na malo, spoljnotrgovinsku robnu razmenu i industrijsku proizvodnju u Republici Srbiji za jun 2017. godine.

Promet robe u trgovini na malo u RS, u junu 2017. godine u odnosu na jun 2016. godine, veći je u tekućim cenama za 9,9%, a u stalnim cenama za 5,3%.

U junu 2017. u poređenju sa prethodnim mesecom, promet robe je veći u tekućim cenama za 0,7%, a u stalnim cenama za 0,9%.

Takođe su objavljeni podaci za prvo polugođe 2017. godine, te je promet robe u trgovini na malo u periodu januar - jun 2017, u odnosu na isti period 2016. godine, veći je u tekućim cenama za 8,7%, a u stalnim cenama za 3,6%.

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar - jun 2017. godine iznosi:

– 18.465,10 miliona dolara – porast od 9,6% u odnosu na isti period prethodne godine;

– 17.067,90 miliona evra – porast od 13,2% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvezeno je robe u vrednosti od 8.072,70 mil. dolara, što čini rast od 10,0% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno je robe u vrednosti od 10.392,40 mil. dolara, što je za 9,3% više nego u istom periodu prethodne godine.

Izvoz robe, izražen u evrima, imao je vrednost od 7.461,50 miliona, i to je povećanje od 13,6% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Uvoz robe imao je vrednost od 9.606,40 miliona, što predstavlja povećanje od 12,9% u odnosu na isti period prošle godine.

Deficit iznosi 2.319,80 mil. dolara, što čini povećanje od 6,9% u odnosu na isti period prethodne godine. Izražen u evrima, deficit iznosi 2.145,00 miliona, što je povećanje od 10,4% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Pokrivenost uvoza izvozom je 77,7% i veća je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 77,2%.

Industrijska proizvodnja u RS u junu 2017. godine veća je za 5,7% nego u junu 2016. godine, a u odnosu na prosek 2016. godine veća je za 5,6%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–jun 2017. godine, u poređenju sa istim periodom 2016. godine, veća je za 2,1%.

Posmatrano po sektorima, u junu2017. godine, u odnosu na isti mesec 2016, zabeležena su sledeća kretanja:

- sektor Rudarstvo – rast od 16,7%,

- sektor Prerađivačka industrija – rast od 6,0%,

- sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – ostao je na istom nivou.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u junu 2017. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnj:

- trajnih proizvoda za široku potrošnju (14,4%),

- intermedijarnih proizvoda, osim energije(12,0%),

- kapitalnih proizvoda (9,6%),

- energije (1,2%), i

- netrajnih proizvoda za široku potrošnju(1,1%).

Obim industrijske proizvodnje u junu 2017. godine, u odnosu na jun 2016, beleži:

rast kod 19 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 69%), a

pad kod 10oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 31%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u junu 2017. godine, u odnosu na isti mesec 2016. godine, imale su: Proizvodnja mašina i opreme na drugom mesu nepomenute, Eksploatacija uglja, Proizvodnja električne opreme, Proizvodnja proizvoda od gume i plastike, i Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina.

 

 

Detaljnije pogledajte na sajtu CD za Poslodavce, u delu: Instrukcije i praksa institucija>Instrukcije nadležnih institucija>Ostale instrukcije

 

  • Kontakt podaci
  • Rezon Media Grup
  • Loznička 2, 11000 Beograd
  • +381 11 244 34 01
  • +381 11 244 91 46
  • info@rezon.rs
  •  

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs