rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Sep. 21
 • 15:30

Referentna kamatna stopa i dalje na nivou od 3%

08.06.2018

 

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je (na sednici održanoj 7.6.2018.g.) odlučio da referentnu kamatnu stopu i dalje zadrži na nivou od 3,00%. Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 12. jula 2018. god.

Podsećamo, eskontna stopa se od 12.5.2010.g. utvrđuje u visini 100% referentne kamatne stope, koja i dalje iznosi 3,00%, tako da, od 12.4.2018.g. i eskontna stopa iznosi 3,00%.

Počev od istog datuma, kamatna stopa (utvrđena članom 75. ZPPPA) za neblagovremeno plaćene javne prihode iznosi 13,00%, pošto se, prema čl. 75. ZPPPA, na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja obračunava i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj kamatnoj stopi NBS, koja i dalje iznosi 3,00%, uvećanoj za 10 procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.

Podsećamo, konformni metod obračuna kamate na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja primenjivao se do 31.12.2012.g, a od 1.1.2013.g. prilikom obračuna kamate primenjuje se metod PROSTOG interesnog računa od sto, saglasno čl. 40. Zakona o izmenama i dopunama ZPPPA („Sl. glasnik RS“, br. 93/12).

Takođe, počev od 27.7.2012.g. konformni metod se ne koristi ni prilikom obračuna zatezne kamate po osnovu duga kod dužničko-poverilačkih odnosa (za obaveze nastale nakon 3.3.2001.g.), već se kod obračuna primenjuje prost kamatni račun (proporcionalni metod). Dakle, kamata se obračunava na osnovni dug, a ne na dug uvećan za prethodno obračunatu kamatu. Detaljno o ovome, pogledajte u br. 84. ovog časopisa (sept. 2012, na str. 9). Međutim, ukoliko se vrši obračun po osnovu obaveza nastalih pre 3.3.2001.g, primenjuje se konformni metod - pogledajte tekst na str. 21. broja 91. ovog časopisa (april 2013.).

Počev od 13.4.2018.g. stopa zatezne kamate za dinare po osnovu duga kod dužničko-poverilačkih odnosa iznosi 11,00%. Ovu stopu čini važeća referentna kamatna stopa NBS uvećana za 8%.

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag