rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Jul. 24
 • 04:37

Referentna kamatna stopa i dalje na nivou od 3%

08.11.2018

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je (na sednici održanoj 8.11.2018.g.) odlučio da referentnu kamatnu stopu i dalje zadrži na nivou od 3,00%. Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 6. decembra 2018. god.

Podsećamo, eskontna stopa se od 12.5.2010.g. utvrđuje u visini 100% referentne kamatne stope, koja i dalje iznosi 3,00%, tako da, od 12.4.2018.g. i eskontna stopa iznosi 3,00%.

Počev od istog datuma, kamatna stopa (utvrđena članom 75. ZPPPA) za neblagovremeno plaćene javne prihode iznosi 13,00%, pošto se, prema čl. 75. ZPPPA, na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja obračunava i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj kamatnoj stopi NBS, koja i dalje iznosi 3,00%, uvećanoj za 10 procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.

Podsećamo, konformni metod obračuna kamate na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja primenjivao se do 31.12.2012.g, a od 1.1.2013.g. prilikom obračuna kamate primenjuje se metod PROSTOG interesnog računa od sto, saglasno čl. 40. Zakona o izmenama i dopunama ZPPPA („Sl. glasnik RS“, br. 93/12).

Takođe, počev od 27.7.2012.g. konformni metod se ne koristi ni prilikom obračuna zatezne kamate po osnovu duga kod dužničko-poverilačkih odnosa (za obaveze nastale nakon 3.3.2001.g.), već se kod obračuna primenjuje prost kamatni račun (proporcionalni metod). Dakle, kamata se obračunava na osnovni dug, a ne na dug uvećan za prethodno obračunatu kamatu. Detaljno o ovome, pogledajte u br. 84. ovog časopisa (sept. 2012, na str. 9). Međutim, ukoliko se vrši obračun po osnovu obaveza nastalih pre 3.3.2001.g, primenjuje se konformni metod - pogledajte tekst na str. 21. broja 91. ovog časopisa (april 2013.).

Počev od 13.4.2018.g. stopa zatezne kamate za dinare po osnovu duga kod dužničko-poverilačkih odnosa iznosi 11,00%. Ovu stopu čini važeća referentna kamatna stopa NBS uvećana za 8%.

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.