rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Jul. 24
 • 04:20

Referentna kamatna stopa zadržana na istom nivou od 3%

08.02.2019

Prema saopštenju iz Kabineta guvernera Narodne banke Srbije, Izvršni odbor NBS je (na sednici održanoj 7.2.2019. god.) odlučio da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,00%. Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 7. marta 2019. god.

 

„Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je, pre svega, imao u vidu očekivano kretanje inflacije i njenih faktora u narednom periodu, kao i efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike.

Inflacija je pet godina zaredom niska i stabilna – u decembru je iznosila 2,0% međugodišnje, što je njena prosečna vrednost i na nivou 2018. god. Pritom, bazna inflacija, koja se u 2018. kretala na nivou od oko 1,0%, kao i inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, koja su nešto ispod centralne vrednosti cilja od 3,0%, potvrđuju da su inflatorni pritisci i dalje niski. Izvršni odbor i u narednom periodu očekuje stabilno kretanje inflacije u granicama cilja (3,0 ± 1,5%).

Izvršni odbor smatra da je opreznost u vođenju monetarne politike i dalje potrebna, pre svega zbog dešavanja u međunarodnom okruženju. Izgledi za globalni privredni rast su nepovoljniji, a vodeće centralne banke, Sistem federalnih rezervi SAD i Evropska centralna banka, nedavno su nagovestile mogućnost da normalizacija njihovih monetarnih politika bude sporija od očekivane. Međutim, neizvesno je u kojoj meri će normalizacija biti sporija i različita od očekivanja tržišta, što bi moglo uticati na nestabilnost globalnih tokova kapitala. Takođe, moguća eskalacija tenzija u međunarodnoj trgovini mogla bi dodatno povećati nestabilnost na međunarodnom finansijskom tržištu, a time i neizvesnost u vezi s kretanjem kapitala. Pored toga, iako je cena nafte na svetskom tržištu krajem prethodne godine smanjena, faktori i na strani ponude i na strani tražnje čine neizvesnim njeno kretanje i u narednom periodu.

Izvršni odbor ističe da je otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana, zahvaljujući povoljnijim makroekonomskim pokazateljima i izgledima za naredni period. Javne finansije su drugu godinu zaredom završile u suficitu, a učešće deficita tekućeg računa platnog bilansa u bruto domaćem proizvodu u 2018. zadržano je na nivou iz 2017, uprkos povećanom uvozu za potrebe investiranja, višim cenama nafte i manjoj eksternoj tražnji. Izvršni odbor procenjuje da će domaća tražnja biti glavni faktor rasta bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini. Pritom, investicije rastu usled unapređenja poslovnog ambijenta, realizacije infrastrukturnih projekata i povoljnih uslova finansiranja, čemu je doprinelo i prethodno ublažavanje monetarne politike Narodne banke Srbije, a potrošnja domaćinstava raste usled povoljnih trendova na tržištu rada.“

 

Podsećamo, eskontna stopa se od 12.5.2010.g. utvrđuje u visini 100% referentne kamatne stope, koja i dalje iznosi 3,00%, tako da, od 12.4.2018.g. i eskontna stopa iznosi 3,00%.

Počev od istog datuma, kamatna stopa (utvrđena članom 75. ZPPPA) za neblagovremeno plaćene javne prihode iznosi 13,00%, pošto se, prema čl. 75. ZPPPA, na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja obračunava i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj kamatnoj stopi NBS, koja i dalje iznosi 3,00%, uvećanoj za 10 procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.

Podsećamo, konformni metod obračuna kamate na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja primenjivao se do 31.12.2012.g, a od 1.1.2013.g. prilikom obračuna kamate primenjuje se metod PROSTOG interesnog računa od sto, saglasno čl. 40. Zakona o izmenama i dopunama ZPPPA („Sl. glasnik RS“, br. 93/12).

Takođe, počev od 27.7.2012.g. konformni metod se ne koristi ni prilikom obračuna zatezne kamate po osnovu duga kod dužničko-poverilačkih odnosa (za obaveze nastale nakon 3.3.2001.g.), već se kod obračuna primenjuje prost kamatni račun (proporcionalni metod). Dakle, kamata se obračunava na osnovni dug, a ne na dug uvećan za prethodno obračunatu kamatu. Međutim, ukoliko se vrši obračun po osnovu obaveza nastalih pre 3.3.2001.g, primenjuje se konformni metod.

Počev od 13.4.2018.g. stopa zatezne kamate za dinare po osnovu duga kod dužničko-poverilačkih odnosa iznosi 11,00%. Ovu stopu čini važeća referentna kamatna stopa NBS uvećana za 8%.

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.