rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Jun. 19
  • 23:46

Rok za podnošenje PPDG-2R ističe 15. maja 2017. god.

04.05.2017

Saglasno odredbama Zakona o porezu na dohodak građana, obveznici godišnjeg poreza na dohodak su građani koji su u 2016. godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u 2016. godini i to:

1) fizička lica – rezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi, i

2) nerezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije.

Neoporezivi iznos dohotka za 2016. godinu iznosi 2.285.064 dinara i jednak je trostrukom iznosu prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u 2016. godini.

 

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana može se podneti u elektronskom i u papirnom obliku na Obrascu PPDG–2R. Poreski obveznici elektronski podnose prijavu preko elektronskog servisa Poreske uprave, na sajtu www.purs.gov.rs, u delu e – Porezi.

 

Detaljno na ovu temu pisali smo u tekstu: Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2016. godinu, koji je objavljen na našim elektronskim priručnicima, kao i u majskom broju časopisa Poreski menadžer, koji pretplatnici već mogu preuzeti sa našeg sajta u elektronskom obliku (WEB izdanje).

 

Napominjemo, u pomenutom časopisu (u tekstu: Godišnji porez na dohodak građana za 2016. godinu) detaljno smo objasnili i način podnošenja poreske prijave PPDG-2R elektronskim putem preko portala Poreske uprave.

 

 

  • Kontakt podaci
  • Rezon Media Grup
  • Loznička 2, 11000 Beograd
  • +381 11 244 34 01
  • +381 11 244 91 46
  • info@rezon.rs
  •  

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs