rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Sep. 26
  • 04:13

Sa novim licencama nastavile rad 262 turističke agencije organizatori putovanja

06.02.2020

Do 3. februara 2020. godine, Agencija za privredne registre je izdala 262 licence turističkim agencijama organizatorima putovanja, koji su u proteklih mesec dana uskladili svoje poslovanje sa novim Zakonom o turizmu („Sl. glasnik RS”, br. 17/19) i Pravilnikom o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence („Sl. glasnik RS”, broj 81/19), koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine. 

Zaključno sa 31. januarom, odnosno 3. februarom, iz Registra turizma je izbrisano 215 turističkih agencija kojima su prestale da važe licence izdate po odredbama propisa koji je bio na snazi do dana početka primene novog zakona. Te agencije su izgubile status organizatora putovanja i ne mogu da obavljaju delatnost sve dok ne dobiju nove licence.

Registracione prijave za izdavanje licence podnelo je 140 turističkih agencija i ti postupci se trenutno vode u Agenciji, koja je tokom vikenda radila kako bi obradila što veći broj predmeta i izdala licence turističkim agencijama koje su ispunile propisane uslove i na vreme podnele zahtev Agenciji za privredne registre.

Nove licence, razvrstane u propisanu kategoriju prema novom zakonu, važiće 3 godine od datuma donošenja rešenja o izdavanju licence. 

U našem Priručniku „Pravilno poslovanje specifičnih delatnosti“, jedna od delatnosti koja je detaljno obrađena je turistička i ugostiteljska delatnost.

U okviru svake delatnost posebno smo obradili:

- zakonsku regulativu i podzakonske akte;

- oblike organizovanja, forme, vrste, tipove, i slično;

- kadrove – ako postoje neki posebni zahtevi za zaposlene u ovim delatnostima;

- poreski tretman sa stanovišta: poreza na dobit, poreza na dohodak građana i doprinosa za socijalno osiguranje, PDV-a i fiskalnih kasa;

- računovodstvo;

- podsticaje koji postoje za ulaganja u date delatnosti;

- nadležnosti i ovlašćenja organa koji vrše nadzor nad radom ovih pet delatnosti;

- kazne i sankcije.

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.