rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Feb. 24
  • 11:39

Sadržaj broja 11. časopisa „Sve inspekcije na dlanu“ (novembar i decembar 2019.)

04.11.2019

1. Poreska inspekcija

- Oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa po osnovu zarade za novozaposlena lica

   - Poreske olakšice

  - Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srbije

   - Cilj poreskih mera

 

2. Građevinska inspekcija

- Izvođenje građevinskih radova za koje nije potrebna građevinska dozvola

- Komentar pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem

- Sadržina i način vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige

- Način sprovođenja ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskih proizvoda

 

3. Tržišna inspekcija

- Zakon o trgovini i novine u zakonu o elektronskoj trgovini

   - Inspekcijski nadzor

   - Ovlašćenja tržišnog inspektora i mere u postupku inspekcijskog nadzora

   - Novčane kazne za prekršaje i rokovi zastarelosti

   - Ostale novine propisane Zakonom o trgovini

   - Novine u Zakonu o elektronskoj trgovini

 

4. Inspekcija rada

- Zapošljavanje, radni odnosi i zaštita na radu

   - Mogućnost da se novozaposleni prijavi u CROSO danom stupanja na rad

   - Preraspodela radnog vremena i rad u smenama

   - Da li je opravdano i dozvoljeno vršiti preraspodelu radnog vremena svake kalendarske godine?

   - Da li „unapređenje poslovanja društva“ može biti razlog za uvođenje preraspodele radnog vremena?

   - Povrede na radu, profesionalna oboljenja, njihova evidencija i osiguranje zaposlenih

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.