rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Sep. 23
 • 10:59

Sadržaj broja 154. časopisa Računovodstvo i porezi (JUL 2018.)

26.06.2018

Sadržaj broja 154. časopisa Računovodstvo i porezi (JUL 2018.)

 

 1. Tabela - Najvažniji aktuelni podaci                                     

 2. Najvažnije periodične obaveze u julu 2018. godine            

 3. Preko javnog beležnika mogu se podnositi poreske prijave po osnovu poreza na imovinu u vezi sa prometom nepokretnosti    

 4. Multilateralna konvencija u vezi sa UIDO  

 5. Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika    

 6. APR vraća više ili pogrešno uplaćena sredstva na račune pravnih lica  (i obrazac:  Zahtev APR-u za povraćaj sredstava)

 7. Novine u Zakonu o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti na snazi od 8. juna 2018. god.

 8. Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu  

 9. Uključivanje u obavezno zdravstveno osiguranje lica koja nisu obavezno zdravstveno osigurana                

 10. Usklađeni iznosi podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada   

 11. Usklađeni iznosi naknade za zagađivanje životne sredine  

 12. Kratke važne informacije:

- Referentna kamatna stopa i dalje na nivou od 3%,

- Novi Informator o radu Ministarstva finansija,

- Preduslov za registraciju knjigovodstvenih agencija i društava za reviziju,

- Preduzetnici mogu i u elektronskoj formi da dostave bankam a rešenje o registraciji,

- 9. juna stupile na snagu pojedine novine u Zakonu o privrednim društvima,

- Novine u Zakonu o platnim uslugama biće u primeni od 17.3.2019.,

- Od 1.1.2019. god. NBS preuzima kontrolu menjačkog i deviznog poslovanja od PU,

- PKU za delatnost putne privrede R.Srbije u primeni na sve poslodavce sa pretežnom delatnošću 42.11.

- Objavljene izmene tri pravilnika iz oblasti PDV-a

 13. Pitanja i odgovori                                              

 14. Službena mišljenja Ministarstva finansija        

 15. Izmene tri pravilnika iz oblasti PDV-a u primeni od 1. jula 2018. god.   

 

PAŽNJA!

U elektronskoj verziji ovog broja (WEB izdanje) objavićemo:

- Novine u propisima;

- detaljniji tekst o novinama u tri pravilnika koja uređuju oblast PDV-a, tj. u pravilnicima koji se odnose na: evidenciju u vezi sa PDV-om, sastavljanje i podnošenje Pregleda obračuna PDV (novi Obrazac POPDV); oporezivanje posebnom poreskom stopom PDV; kao i poreska oslobođenja kod PDV.

Napominjemo, sve ove novine biće u primeni od 1. jula 2018. god.

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag