rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Sep. 23
 • 10:42

Sadržaj broja 156. časopisa Računovodstvo i porezi (SEPTEMBAR 2018.)

10.09.2018

 

1. Tabela - Najvažniji aktuelni podaci

 

2. Najvažnije periodične obaveze u septembru 2018. godine

 

3. Izmene i dopune Pravilnika o PDV evidenciji i Pregledu obračuna PDV – u primeni od 4.8.2018. god.

 

4. Novine u Pravilniku o poreskoj prijavi PDV – u primeni od 4.8.2018. god.

 

5. Novine u Pravilniku o poreskim oslobođenjima kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

 

6. Novine u Zakonu o deviznom poslovanju

 

7. Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica

 

8. Uslovi, način i postupak oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme

 

9. Novine u Programu za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2018. godinu

 

10. Obaveze poslodavca prema novom Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom

 

11. Uključivanje zaposlenog u obuke za potrebe poslodavca radi sticanja dodatnih znanja i veština

 

12. Utvrđivanje sredstava budžeta kod indirektnih budžetskih korisnika u 2018. godini

 

13. Novine u Pravilniku o Centralnom registru faktura

 

14. Obaveza proizvodnje i prometa hleba od brašna „T-500“

 

15. Kratke važne informacije

- Referentna kamatna stopa na istom nivou od 3%;

- Za prvih sedam meseci podneto 880 krivičnih prijava protiv 1.116 lica;

- U prvoj polovini godine povećao se ukupan broj privrednih subjekata u registru;

 

16. Pitanja i odgovori

 

17. Službena mišljenja Ministarstva finansija

 

18. Novine u propisima

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag