rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Jul. 24
 • 04:33

Sadržaj broja 158. časopisa Računovodstvo i porezi (NOVEMBAR 2018.)

25.10.2018

1. Tabela - Najvažniji aktuelni podaci

2. Najvažnije periodične obaveze u novembru 2018. godine

3. Poreski tretman prestanka prava zakupa na stanu u svojini građana, uz novčanu naknadu koju jedinica lokalne samouprave isplaćuje fizičkom licu – zakupcu

4. Poreski tretman otpisa potraživanja sa aspekta Zakona o porezu na dobit pravnih lica

5. Paušalno oporezivanje samostalnih delatnosti

    - Podsećanje na odredbe Zakona,

    - Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti,

    - Primer zahteva za paušalno oporezivanje,

    - Objašenjenja Ministarstva u vezi sa Uredbom,

    - Utvrđivanje i obaveza plaćanja poreza i doprinosa,

    - Podnošenje poreske prijave,

   - Obrazac poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za paušalce (Obrazac PPDG-1R),

    - Iz Poreske uprave saznajemo...

6. Spisak propisa u kojima su od 1. oktobra prestale da važe odredbe o obavezi upotrebe pečata

7. Novine u odluci o naknadama koje naplaćuje APR

8. Oblik, sadržina i način korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima

9. Kratke važne informacije

- Pušten u rad sistem za instant plaćanja - IPS NBS sistem;

- APR uveo e- Registraciju osnivanja jednočlanog DOO;

- E- mail obavezan podatak pri registraciji u APR-u;

- Zatvorena javna rasprava o Nacrtu zakona o javnim nabavkama;

- Najavljene izmene Zakona o inspekcijskom nadzoru.

 

DODATAK ZA WEB IZDANJE BR. 158. – novembar 2018.

1) Novine u propisima

2) dopuna za Kratke važne informacije

- Referentna kamatna stopa i dalje na nivou od 3%;

- Minimalna „neto“ cena rada u 2019. god. iznosiće 155,30 dinara po radnom času;

- Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji SB UN 1718 (2006) od 16.10.2018. god.

- Lista sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 dva puta menjana u oktobru

- Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 od 23.8.2018. god;

- Stimulativne mere za rasterećenje i rast privrede, uz veće plate i penzije.

- Obavezno prijavljivanje skladišnog i poslovnog prostora Poreskoj upravi;

- Аžurirane Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod društava za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava;

- Od 15.9.2018. god. u primeni nove Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji su posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti.

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.