rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Aug. 20
 • 01:31

Sadržaj broja 162. časopisa Računovodstvo i porezi (mart 2019.)

26.02.2019

1. Tabela - Najvažniji aktuelni podaci

2. Najvažnije periodične obaveze u martu 2019. godine

3. Neoporezivi iznosi pojedinih primanja fizičkih lica počev od 1.2.2019. god.

4. Usklađeni dinarski iznosi iz Zakona o PDV, Zakona o akcizama i Zakona o duvanu

   - Usklađeni dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o PDV;

   - Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini;

   - Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu;

5. Novine u podzakonskim aktima u oblasti oporezivanja dobiti pravnih lica  (sa novim obrascima:  PB-1  i  PDP )

6. Kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2018. godinu

7. Ulaganja u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod

8. Novine u postupku poreske kontrole - u primeni od 2019. god.

9. Novine u pravilniku o obrascima prijava poreza na imovinu  (sa primenom od 1.1.2019. god.)

10. Usklađeni iznosi naknada za usluge koje vrši Uprava za trezor

    - Usklađeni dinarski iznosi naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor

11. Dopunjen pravilnik o Centralnom registru faktura

12. Uplatni računi naknada za korišćenje javnih dobara

13. Kratke važne informacije

     - Referentna kamatna stopa zadržana na istom nivou od 3%

     - Ipak se neće podnositi Obrasci OA/I i OA/N u vezi sa utvrđivanjem amortizacije za poreske svrhe

     - Poreska uprava ažurirala svoj Informator o radu

     - Povećan iznos PDV koji se refundira kao i limiti koji se odnose na neto prihod i ukupnu imovinu roditelja odnosno staratelja

     - „Novi“ Međunarodni standardi revizije (MSR) mogu se primeniti i pri reviziji finansijskih izveštaja sastavljenih na dan 31.12.2018. god.

     - Lakši carinski postupak u teretnom saobraćaju

 14. Pitanja i odgovori

 

 DODATAK U WEB IZDANJU ovog broja:

-  Obrasci godišnjih izveštaja propisani Pravilnikom o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

-  Stope redovne tromesečne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica za 2019. god.

Novine u propisima

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.